Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

Szerząca się w świecie pandemia koronawirusa i obostrzenia nałożone przez nasze władze państwowe i zwierzchników Kościoła w Polsce, sprawiły, że tegoroczny Wielki Post i święta Wielkiej Nocy, nabrały zupełnie innego wymiaru. Nabożeństwa transmitowane poprzez środki masowego przekazu, za pomocą internetu, bez udziału wiernych.

Każdego dnia od godz. 9,00 do 18,00 miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji. 

Niedziela Męki Pańskiej  - zwana w tradycji Niedzielą Palmową  (05 kwietnia) kończy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień. Niedzielne Msze św. celebrowane przez ks. proboszcza dr. Błażeja Dojasa miały jednak inny charakter niż zwykle. Nie było uroczystej, barwnej procesji z palmami, świątynia… bez wiernych, a liturgia transmitowana
przez internet. Wejściu Kapłana i lektorów towarzyszył śpiew pieśni: "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem..."(po polsku i po łacinie). Uroczystą celebrację Eucharystii poprzedziły modlitwa, błogosławieństwo palm. Te, wyłożone później w kruchcie głównej, wierni zabrali do swoich domów.

„Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił?”, śpiewano w psalmie responsoryjnym. Jakże wymowne stały się te słowa w obliczu epidemii, pustki w świątyni i naszej tęsknoty za Jezusem,
 za liturgiczny  zgromadzeniem.  Kapłanowi w tym dniu towarzyszyli lektorzy, Panowie: Jan Kubalski i Wiesław Popiołek. Punktem kulminacyjnym liturgii było odczytanie Męki Pańskiej ( z podziałem na role ) wg św. Mateusza.

Uroczystość podkreślała nasze przywiązanie do wielowiekowej tradycji, przygotowywała do przeżywania tajemnicy zmartwychwstania. Ks. proboszcz dr Błażej Dojas zachęcał, by mimo trudnej sytuacji przeżyć Wielki Tydzień w głębokim zamyśleniu, refleksji nad miłością Boga względem nas, że dla nas dał swojego Syna, by On pomógł nam być świętymi, byśmy my mogli być w Niebie. 

Celebrację uświetniła śpiewem organistka – p. Dorota Niestrawska.          

W każdą niedzielę Wielkiego Postu ks. kustosz  dr Błażej Dojas  z Panem Jezusem odwiedzał poszczególne wsie parafii, nasze domostwa. „Skoro wy nie możecie przyjść do Jezusa, On przyjdzie do Was, weźcie Jego przyjaźń, błogosławieństwo, sakramentalne umocnienie...” . W Niedzielę Palmową udał się na tzw. Zapłocie i do Smolic – Kolonii.

Bogu niech będą dzięki, że w tym wyjątkowym czasie naszego osamotnienia dzięki ks. kan. Błażejowi, możemy odkryć znaczenie liturgii domowej w naszych rodzinach, choć przez chwilę spojrzeć na Jezusa – Hostię i przyjąć Jego błogosławieństwo, swoiste „duchowe lekarstwo”.

arrow_upward