Króluj nam, Chryste…

Króluj nam, Chryste…

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego – 22 listopada 2020 r. Kościół katolicki czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ten dzień to również święto Liturgicznej Służby ołtarza, stąd w sumie sprawowanej przez ks. kan. Jerzego Szczepaniaka udział wzięli ministranci i Bractwo Ministranckie. I choć ze względu na reżim sanitarny, związany z pandemią, uroczystość miała skromniejszą oprawę, ministranci, lektorzy, Bractwo, dając wyraz zawołaniu: „Króluj nam, Chryste…” stanęli u stóp ołtarza, by  służyć Bogu, Kościołowi i wspólnocie parafialnej.

W homilii ks. Jerzy nawiązał do odczytanej Ewangelii św. Mateusza i pozostawionego tam opisu Sadu Ostatecznego,  by przez pryzmat słów Jezusa, szukać odpowiedź na pytanie, co musimy zrobić, aby wejść do królestwa Boga. To pytanie stawia sobie cały rodzaj ludzki na przestrzeni wieków. Jezus Chrystus daje nam bardzo krótką i jasną odpowiedź: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Przyjdzie więc zdać nam  sprawę  z naszych czynów, ale i zaniechań. Znakami przynależności do Chrystusa będą nie nasze słowa, ale czyny… Musimy więc umieć przyjąć zaproszenie o życia w królestwie Boga. Kapłan nakreślił też obraz współczesnego świata i miejsce człowieka. Na progu rozpoczynającego się za tydzień adwentu wołajmy: „Przyjdź, Panie Jezu i odnów oblicze tego świata. Niech z Twoją pomocą dokona się jego przemiana. (…) Przyjdź do naszego życia, do naszych serc”. – zakończył kapłan.

A że w niedzielę przypadało też liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej,  modlitwą objęto Panie organistki, sanktuaryjnego trębacza i chór parafialny i scholę dziecięco – młodzieżową.

W ogłoszeniach parafialnych ks. kan. Jerzy w imieniu chorego ks. Proboszcza podziękował za jesienne prace porządkowe wokół sanktuarium i probostwa. Szczególne słowa wdzięczności skierował do ministrantów i młodzieży, a także ich rodziców, którzy nie tylko sami włączyli się do prac, ale dali piękny przykład swoim dzieciom. Jest to wspaniałe świadectwo odpowiedzialności, przynależności
do parafii i służby Bogu.

Kapłan przypomniał także o tym, że 26 listopada przypada trzecia rocznica uroczystego poświęcenia odrestaurowanego krzyża, który stoi na grobach zmarłych na morowe powietrze w 1708. Podziękował wszystkim, którzy troszczą o to święte miejsce, a także tym, którzy dbają o przydrożne kapliczki i krzyże.

 

 

arrow_upward