Chóry niebian Go witają…

Chóry niebian Go witają…

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa, w tym roku 16 maja, Kościół katolicki świętował uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, to jest  pamiątkę triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, przyjmując naturę ludzką.

Tego dnia tradycyjnie sprawowano dwie Msze św. – o godz. 8:00 i 10:30. Poranną Mszę św. poprzedził śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a sumę - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Liturgii przewodniczył ks. kan. Jerzy Szczepaniak, a asystował mu, wracający po długiej chorobie ks. proboszcz, kustosz sanktuarium, dr Błażej Dojas.

W głoszonej homilii ks. Celebrans mówił o znaczeniu wniebowstąpienia dla każdego wiernego. Przywołał opis tego wydarzenia spisany przez ewangelistów. Zwrócił uwagę, że wstępując do nieba, Pan Jezus nie odszedł od nas, ale wyznaczył nam drogę. Celem jest niebo, które stało się otwarte dla każdego z nas dzięki Chrystusowi.  A ten nie każe nam jednak odrywać oczu od ziemi, lecz czynić ją sobie poddaną w ten sposób, aby budować „nową ziemię i nowego niebo”.

Uroczystości uświetniła śpiewem p. Katarzyna Chmielarczyk. Msze św. nadal odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W świątyni może jednocześnie przebywać zaledwie 61 osób.  Wiosna i sprzyjająca pogoda sprawia, że część wiernych uczestnicy w liturgii pozostając na zewnątrz kościoła. Przez cały okres pandemii nabożeństwa transmitowane są przez media, dotąd - serwis społecznościowy - facebook. Od soboty 15 maja, dzięki ofiarności darczyńcy i zakupionej kamerze jakość dźwięku i obrazu znacznie się poprawiła, a transmisje odbywają się za pośrednictwem kanału YouTube, dzięki czemu ci, którzy, w tym trudnym czasie, z różnych względów, nie mogą bezpośrednio brać udziału we Mszach św. mają możliwość duchowo uczestniczyć w życiu parafii i Kościoła, czemu dają także wyraz składając ofiary, wpłacając pieniądze na konto parafii na funkcjonowanie sanktuarium, realizację podjętych zadań, prace renowacyjne.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego pozwala więc nam podwójnie się cieszyć. Wyśpiewajmy  Jezusowi Chrystusowi pieśń chwały, za to, że nie zostawił nas samych, ale powiedział do nas: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.

arrow_upward