Światowy Dzień Chorego w czasie pandemii…

Światowy Dzień Chorego w czasie pandemii…

Galeria zdjęć

W tym roku już po raz 29. obchodzono Światowy Dzień Chorego, święto ustanowione przez św. Jana Pawła II, a wynikające z potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na osoby chore, jak również na te, które się nimi opiekują, niosą pomoc i ulgę w cierpieniu. Szczególnie dziś w obliczu pandemii, ważne jest budowanie z chorym pacjentem relacji opartej na trosce, zaangażowaniu i zaufaniu. W archidiecezji poznańskiej centralne uroczystości świętowano właśnie w Smolicach.

            W czwartkowe przedpołudnie 11. lutego o godz. 10:30 Matki Różańcowe odmówiły różaniec, a o godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej J.E. Ks. Bp dr Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy poznański. Przy stole Pańskim stanęli też: ks. kan. Jerzy Szczepaniak, sprawujący Eucharystię w intencji chorych parafian smolickich; ks. Marcin Janecki dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej – za zmarłą w grudniu Danielę Krzyżosiak, prezes naszej parafialnej Caritas; ks. Przemysław Piątek, michaelita, dyrektor Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach – za zmarłą Danutę, Msza św. gregoriańska; ks. Sławomir Nobik, proboszcz z Zalesia Wielkiego – za swoich chorych parafian; gospodarz sanktuarium, ks. kan. dr Błażej Dojas – o święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Polecał ministrantów, którzy po każdej Mszy św. przychodzą do zakrystii i modlą się, by przynajmniej jeden
z nich został kapłanem…

            Celebrację rozpoczęto przy wtórze sanktuaryjnego hejnału, odsłoniając cudowny obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Potem znakiem krzyża i pozdrowieniem: „Pokój Wam”, przywitał wszystkich obecnych w świątyni i na bezpośredniej transmisji nasz pasterz, J.E. Ks. Bp Grzegorz Balcerek. Słowa powitania wypowiedział też ks. kan. dr Błażej Dojas, proboszcz parafii, podkreślając, wagę miejsca, w którym się znajdujemy i wyjątkowość tego dnia. Mówił, że jesteśmy tu po to, by spotkać Jezusa, by Go doświadczyć, by Mu po raz kolejny powiedzieć, że w cierpieniu jest miłość Jego objawiona dla nas, że przyjmujemy wolę Boga i chcemy z nią iść aż do końca razem z Matką Bożą, przed której wizerunkiem jesteśmy. Prosił Ks. Biskupa, by ten przewodniczył świętej liturgii i swym biskupim sercem przedstawił Panu Jezusowi wszystkich chorych zarówno na duszy i ciele, bo… „potrzebujemy modlitwy, łamania chleba, który ma nas uświęcić…” – mówił.

            Oprawę liturgii słowa zapewnili: lektor – Michał Puślecki ( I czytanie ) i ks. kan. Jerzy – Ewangelia. Homilię wygłosił J.E. Bp. Grzegorz. We wstępie mówił o radości celebrowania święta Matki Bożej z Lourdes. Nawiązał do objawień z 1858 r. decyzji papieża Piusa IX i słów Maryi do Bernadety: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”, do źródełka w grocie objawień, które przyniosło i nadal przynosi cud uzdrowień. Lourdes stało się światowym sanktuarium maryjnym, które ratowało XIX w. laicką Francję przed chorobą duszy, grzechem odrzucenia Pana Boga. Ks. Biskup wyraził też ogromną radość z decyzji, pozwolenia Stolicy Apostolskiej na ukoronowanie papieskimi koronami smolickiego obrazu. Będzie to dziesiąte sanktuarium w archidiecezji poznańskiej z koronowanym wizerunkiem. Przywołał niektóre z nich: Święta Góra w Gostyniu, Borek Wielkopolski, Wieleń Zaobrzański, a noszące różne tytuły…Tu padły pytania, czym są i dlaczego są sanktuaria maryjne i dlaczego Kościół koronuje wizerunki słynące łaskami? Mówca zacytował słowa św. Pawła: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska ”. Mówiąc o eskalacji grzechów we współczesnym świecie, o deptaniu podstawowych praw wyznaczonych przez Boga Stworzyciela, podkreślał, że odpowiedzią Pana Boga na największe nieszczęście człowieka, na grzech jest nasilenie działań Maryi, a znakiem widzialnym, materialnym są liczne łaski udzielane tym, którzy modlą się przed jej wizerunkiem. Sanktuaria Maryjne to są miejsca, które wybrał Pan, które promieniują miłością, naznaczone są szczególnym działaniem Maryi, to także takie duchowe twierdze, które chronią nas przed atakami mocy zła. Koronacje wizerunków to wyraz wdzięczności wobec tej, która jest naszą Matką, która nas wspiera, bezgranicznie kocha, jest naszą królową. Królestwo Jezusa i Jego Matki powinno rozwijać się w naszych sercach, życiu codziennym, postawach i wyborach, słowach i czynach, wierności Bożym przykazaniom. J.E. Bp Grzegorz podkreślał, że jeśli ma być koronacja tutaj, to stanie się to ze względu na naszą wiarę, naszą miłość do Maryi. Wyznacznikiem nie mogą być jednak tylko zewnętrzne gesty. Koronacja ma sens wtedy, jeśli jest potwierdzeniem tego, co dzieje się w naszych umysłach i naszych sercach. Maryja jest czczona w Smolicach jako szczególna opiekunka cierpiących i chorych. Jej misją jest kontynuowanie tego, co czynił Jezus. Tu padły przykłady z Ewangelii, kiedy Jezus pochylał się nad cierpiącymi, lecząc ich dusze i ciało. I my także powinniśmy Matkę Bożą Uzdrowienia Chorych prosić o uzdrowienie nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy”.

W końcowych słowach Biskup odniósł się do obecnej sytuacji pandemii, mówiąc, że wiele słów przypisanych dotąd medycynie, nabiera nowego znaczenia, np. szczepionką przeciwko epidemii grzechu jest modlitwa; saturacja ( natlenienie ) – duchowa, tj. życie Boże duszy człowieka, ono gaśnie, kiedy człowiek przestaje się modlić, trwa, wzrasta, kiedy człowiek jest wierny modlitwie.

„Najmilsi! Niech dzięki waszej modlitwie, waszej wierze, trwa życie Boże w waszych rodzinach, a przez to w waszej parafii i w tutejszym sanktuarium. Niech to będzie naszym przygotowaniem, najlepszym przygotowaniem do uroczystej koronacji. Obyśmy mogli uczcić Maryję i rozradować nasze serca. Amen”. – zakończył J.E. Bp Grzegorz Balcerek.

Zwieńczeniem Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu, po czym ks. Marcin Janecki odmówił Litanię do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, a J.E. Ks. Biskup, idąc nawą główną kościoła udzielił zgromadzonym wiernym indywidualnego błogosławieństwa lourdzkiego Najświętszym Sakramentem. Ten akt poprzedziły wymowne słowa ks. Kustosza: „Oto mój Jezus rusza w drogę, by cię pobłogosławić, by cię umocnić na trudy życia, na cierpienie, na większą miłość ku Niemu. Wpatruj się w Jezusa!”

Po modlitwie końcowej J.E. Ks. Bp Grzegorz Balcerek udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa na cztery strony świata, po czym oddano cześć Panu Jezusowi, utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie w końcowej pieśni  - „Wielbię Ciebie w każdym momencie…”.

            Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Państwo: Dorota Niestrawska i Katarzyna Chmielarczyk (organistki ) oraz Wojciech Grześkowiak ( trębacz ).

           

            I choć pandemia znacznie ograniczyła ilość bezpośrednich uczestników ceremonii, to była to piękna, podniosła uroczystość, wskazująca w słowie pasterskim drogę przygotowania do koronacji cudownego wizerunku, niosąca chorym i cierpiącym nadzieję i pokrzepienie, umocnienie na duchu,  czemu wierni, licznie zgromadzeni na bezpośredniej transmisji, dali  wyraz w komentarzach, podziękowaniach.

Krótką migawkę filmową o obchodach uroczystości Światowego Dnia Chorego  w naszym sanktuarium nadała poznańska telewizja regionalna TVP3  w magazynie „Teleskop”.

 

arrow_upward