W drogę do Źródła Życia

W drogę do Źródła Życia

W dniach 18-25 lipca 2021 r. obchodziliśmy 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, organizowany przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów były słowa: W drogę do Źródła Życia. Celem akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy jest pozyskanie funduszy na zakup środków transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, modlono się za użytkowników dróg o bezpieczne podróże dla wszystkich. Odczytany podczas niedzielnych Mszy św. ( 18 lipca ) Komunikat Przewodniaczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bpa Jerzego Mazura SVD na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, podsumowywał ubiegłoroczną akcję, mówił o potrzebach misjonarzy, a  także, w trosce o bezpieczeństwo, zawierał apel do użytkowników pojazdów: „Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży”.

 Kulminacyjnym punktem obchodów patronalnego święta były: okolicznościowa modlitwa na zakończenie Eucharystii oraz tradycyjne błogosławieństwo kierowców i wszelkich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Po każdej Mszy św. ( w sobotę 24 i niedzielę 25 lipca ) kapłani, ks. Jarosław Koch, chrystusowiec, pracujący we Francji, ks. kan. Jerzy Szczepaniak, ks. kan. dr Błażej Dojas poświęcili pojazdy. Wszyscy  biorący udział w Akcji św. Krzysztof ofiarami pieniężnymi wsparli misjonarzy w zakupie środków transportu.  Każdy z kierowców otrzymał też specjalną kartę z wizerunkiem św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, która umieszczona w samochodzie, stanowi źródło cennych informacji,  istotnych w sytuacji zagrożenia, w tym: dane osobowe, choroby, grupę krwi, dane osoby do powiadomienia oraz informację, że jesteśmy katolikami i prosimy o wezwanie kapłana.

A że rozpoczynający się za tydzień sierpień jest miesiącem trzeźwości Narodu, apelowano także, o zachowanie  trzeźwości za kierownicą, wzajemną życzliwość i szacunek wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać dobre świadectwo za kierownicą
i podczas podróży.

 

arrow_upward