Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W związku z trwającą już od miesiąca zbrojną agresją Rosji w Ukrainie, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w piątek 25 marca br. o godz. 17.00, Ojciec Święty Franciszek, w łączności ze wszystkimi biskupami oraz wiernymi, powierzył świat, a w szczególności Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sersu Maryi. Była to odpowiedź na prośbę samej Matki Bożej wyrażonej 125 lat temu w czasie objawień w Fatimie, a później powtarzanej w kolejnych objawieniach siostrze Łucji. Pasterze i wierni na całym świecie, także w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, trwali w tym samym czasie zjednoczeni namodlitwie pod przewodnictwem Biskupa Rzymu. Kościół w Polsce odpowiedział na to papieskie wezwanie. We wszystkich kościołach Archidiecezji wznoszono modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, sprawując Eucharystie w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji. Ojciec Święty, poprosił, aby był to „gest Kościoła powszechnego, który w tej dramatycznej chwili zanosi do Boga, za pośrednictwem Jego i naszej Matki, krzyk bólu tych, którzy cierpią i błagają o położenie kresu przemocy, oraz powierza przyszłość ludzkości Królowej Pokoju”.

Tak było i w naszym sanktuarium. Jak w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15:00 pod przewodnictwem ks. kan. dr Błażeja Dojasa odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wystawiono też Najświętszy Sakrament do cichej, indywidualnej adoracji. Jak podkreślał ks. Kustosz, w modlitwie jest siła do zatrzymania szatańskiej działalności Rosji wobec niewinnego narodu ukraińskiego. O godz. 16:30 ks. Proboszcz zakończył adorację, udzielając, zgromadzonym w świątyni wiernym, błogosławieństwa, po czym rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania treści poszczególnych stacji, pozwalało spojrzeć na własne cierpienie, na jego sens poprzez naśladowanie Jezusa, który dla naszego zbawienia cierpiał i upadał… O godz. 17:00 miało miejsce historyczne wydarzenie. Ks. kan. dr Błażej odczytał Akt poświęcenia Rosji, Ukrainy i świata Niepokalanemu Sercu Maryi:

( …) Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok
Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z
nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko,
chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość,
wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje
poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię
z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów
zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matko Boga
i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie
samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego
dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech
„tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy,
że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej
rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za
Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na
nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch
Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą
nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi
komunii.Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju.
Amen.

Tę wyjątkową uroczystość zakończyła Eucharystia, sprawowana w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem z prośbą o nawrócenie Rosji, pokój w Ukrainie i na świecie.

 

arrow_upward