Oto jest dzień, który dał nam Pan…

Oto jest dzień, który dał nam Pan…

Te słowa wybrzmiały w pieśni rozpoczynającej Mszę św. dziękczynną, kończącą rok szkolno – katechetyczny 2020/21. W piątek 25 czerwca o godz. 8:30, w dniu Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia, celebracji przewodniczył ks. kan. dr Błażej Dojas, który dziękował Pani Dyrektor, Pani Katechetce, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Dziadkom, wszystkim, którzy mieli wpływ na nauczanie i wychowanie dzieci w tym trudnym czasie, w roku naznaczonym pandemią, niepokojem, stresem i w większości zdalnym nauczaniem… Gratulował dzieciom osiągniętych wyników, ósmoklasistom życzył powodzenia
w dalszej edukacji, a wszystkim  - zasłużonych wakacji, wakacji z Panem Bogiem…

Bardzo wymowna, symboliczna była procesja ofiarna z darami. Na ręce Kapłana dzieci złożyły:  kwiaty – dziękując Bogu, za trud nauczycieli, wychowawców i rodziców w kształtowaniu ich postaw i sumień; modlitewniki – w których w prostych, dziecięcych słowach wyraziły to, co kryje się w ich sercach: uwielbienie, wdzięczność, przebłaganie i prośby; katechizm i zeszyt –  wyraz całorocznego trudu i pracy poniesionej po to, aby być bliżej Boga, coraz bardziej Go poznawać i kochać tak, jak On ich ukochał. W winie i wodzie, które zostaną przemienione w Krew Chrystusa, dzieci składały swoje troski i słabości, prosząc, by Pan je przyjął i przemienił ku Swojej chwale. Jako ostatni dar niesiono na patenie chleb, który Bóg przemieni w Siebie, aby każdy mógł się Nim posilić  jak chlebem. Dzieci prosiły o przemianę  swych  serc, aby i one były dla innych dobre jak chleb.

Liturgię uświetnił śpiewem chórek dziewczęcy z naszej szkoły, a służbę liturgiczną ołtarza stanowili ministranci i lektorzy (Aleksander Czebatura – I czytanie, Dominik Betcher i Antoni Czebatura – modlitwa powszechna, Oliwia Gierlik – komentarz do darów)… Przede Mszą św. pod przewodnictwem Matek Różańcowych odmówiono tajemnice bolesne różańca świętego.

 

arrow_upward