Murem za Polskim Mundurem

Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dn. 2 września 2021 r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan wyjątkowy. Objął on miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim, wzdłuż całej granicy polsko – białoruskiej. Sytuacja ta związana była z kryzysem migracyjnym oraz odbywającymi się przy polskiej granicy ćwiczeniami wojsk rosyjsko-białoruskich. Tysiące nielegalnych migrantów koczowało na granicy, próbując przedostać się poprzez terytorium Polski na zachód Europy. Z każdym dniem sytuacja stawała się trudniejsza, a migranci bardziej zdesperowani i agresywni. Zmusiło to władze kraju do podjęcia trudnych decyzji, tj. budowy zasieków utrudniających przejście i zgromadzenie na granicy służb mundurowych – żołnierzy zawodowych, wojsk terytorialnych, policji, służb leśnych, straży ochrony kolei…

Przez wiele tygodni służby mundurowe z narażeniem zdrowia i życia pełniły trudną, wymagającą służbę na wschodniej granicy. Znaleźli się w wyjątkowej sytuacji, narażeni zarówno na krytykę opozycjonistów, jak i wielki szacunek tych, którzy rozumieją powagę sytuacji. Pomocy migrantom udzielali Caritas, Polski Czerwony Krzyż, lekarze, wolontariusze. Jednak oprócz migrantów wsparcia i wszechstronnej pomocy wymagali przede wszystkim żołnierze, a także mieszkańcy pasa granicznego na Podlasiu, rodziny funkcjonariuszy i żołnierzy straży granicznej, polskiej policji, wojska i terytorialsów. Dla wszystkich był to niezwykle trudny czas…

Akcję "Murem za Polskim Mundurem" rozpoczęli internauci. Wkrótce włączyła się w nią cała Polska. Każdego dnia składano dziesiątki podziękowań dla żołnierzy za ich wysiłek, patriotyczną postawę. Mieszkańcy rejonów przygranicznych robili to osobiście, mieszkańcy pozostałych części kraju przesyłali słowa wsparcia, szacunku poprzez media. Na prośbę ks. kan. dr. Błażeja Dojasa również nasi mali parafianie, uczniowie szkoły podstawowej, indywidulanie i w zespołach przygotowali laurki, wierszyki, piosenki, życzenia, pozdrowienia, nagrywali filmiki dla żołnierzy... Z przesłanych materiałów zmontowano kilkuminutowy film „Murem Za Polskim Mundurem”. Jako podkład muzyczny do obrazów posłużyła piosenka „Miejcie nadzieję”, skomponowana do słów Adama Asnyka. Postawa dzieci, ich entuzjazm, zaangażowanie to dowód na to, że i oni stali murem za żołnierzami, otaczali modlitwą i doceniali ich codzienne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny.

 

arrow_upward