Wielki Post

W każdy piątek i w Wielkim Tygodniu ( od poniedziałku do środy ) o godz. 15:00, w godzinie Bożego Miłosierdzia miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, po czym ks. kan. dr Błażej Dojas odmawiał Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą wzbogacały fragmenty z Dzienniczka św. siostry Faustyny. O godz. 17:30, po zakończeniu cichej, indywidulanej adoracji, następowało błogosławieństwo i repozycja Najświętszego Sakramentu, po czym rozpoczynało się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, kiedy braliśmy na ramiona swój krzyż, krzyż naszych codziennych obowiązków, trudów, cierpień i szliśmy z Jezusem. Podczas tego wyjątkowego nabożeństwa szczególne miejsce zajmowali: dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież, która przyjmie sakrament bierzmowania. Wzorem lat ubiegłych najmłodsi przynosili własnoręcznie wykonane krzyże, symbolizujące grzechy, z których chcą zrezygnować, „przybić do krzyża”… Rozważając treść poszczególnych stacji mogliśmy jeszcze bardziej zbliżyć się do Miłości Miłosiernej, poznać jej siłę i moc… W kolejnych tygodniach Wielkiego Postu krzyż od stacji do stacji nieśli przedstawiciele wszystkich stanów: dzieci, młodzież, niewiasty, mężczyźni, Matki Różańcowe. W Wielkim Tygodniu codziennie (od poniedziałku do środy) o godz. 17:30 pod przewodnictwem ks. kan. dr. Błażeja Dojasa, kustosza sanktuarium rozważano treść poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Wielki Piątek, tradycyjnie Droga Krzyżowa odprawiona została o godz. 15:00. Przy stacji dwunastej dzieci zaniosły swoje krzyże, które towarzyszyły im przez czterdzieści dni, do Grobu Pańskiego.

W każdą niedzielę o godz. 13:45 rozpoczynało się wielkopostne nabożeństwo Gorzkich Żali, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym. Śpiewane rozważanie Męki Pańskiej, niezwykle bogate w treść, niosące ogromny ładunek ekspresji, pozwalało duchowo zjednoczyć się z cierpiącym Jezusem, a jednocześnie stawało się modlitwą i prośbą o nawrócenie osobiste i całego świata do Miłości Ukrzyżowanej. Każdorazowo szczególnego wymiaru nabierała „Rozmowa duszy z Matką Bolesną”, śpiewana z podziałem na „role” (głosy kobiece i męskie ). Kazania pasyjne głosił ks. Piotr Matuszak, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Kołaczkowicach. Każda niedzielna nauka była okazją do postawienia szeregu pytań dotyczących wiary, postawy wobec Boga, była okazją do rewizji własnego życia. Idąc po śladach Jezusa, towarzyszyliśmy Mu w Jego drodze aż po ostateczne: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.” A przecież cierpienie Jezusa nie jest wynikiem Jego winy – Jezus ponosi jedynie konsekwencje ludzkich grzechów. Jego cierpienie nie jest cierpieniem potępionego, lecz Odkupiciela świata… Czy my jesteśmy temu wierni?

Wzorem ubiegłego roku w ciągu czterdziestu dni Wielkiego Postu wielu parafian podjęło się ascetycznego ćwiczenia - jednodniowego postu o chlebie i wodzie w konkretniej, wyznaczonej na dany dzień, intencji. Te zostały wypisane na kartkach i złożone do szklanego kielicha stojącego przy chrzcielnicy. Te wielkopostne postanowienia stanowiły swoiste wotum, dar złożony u stóp Grobu Pańskiego. Codziennie podczas Eucharystii modlono się za te osoby, aby to przeżycie umocniło ich wiarę i pobożność, i jeszcze mocniej zbliżyło do Miłości Ukrzyżowanej oraz przyniosło obfite łaski Boże w duchowym przygotowaniu do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Wydarzenia Wielkiego Postu zwykle koncentrują się na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale po raz kolejny przeżywaliśmy je w wyjątkowych okolicznościach, ciągle trwającej pandemii i wojnie na Ukrainie. A ta - zmieniła całkowicie punkt widzenia świata. Postawiła przed nami wiele wyzwań, nie tylko duchowych, wyzwalała bowiem gotowość do praktykowania miłosierdzia i stałej modlitwy o pokój. Podczas każdej Mszy św. prosiliśmy Michała Archanioła, patrona Kijowa, o ustanie

wojny. Pomoc uchodźcom ze Wschodu samoistnie wpisała się w wielkopostne praktyki pokutne, takie jak modlitwa, post i jałmużna. Ufamy w moc modlitwy jako broni w walce ze złem.

 

arrow_upward