„Światło na oświecenie pogan...” – Święto objawienia Pańskiego

„Światło na oświecenie     pogan...”  – Święto objawienia Pańskiego

W niedzielę 2. lutego Kościół katolicki obchodził święto Ofiarowania Pańskiego. W czterdzieści dni od narodzenia Pana Jezusa, czyni to na pamiątkę ofiarowania, zgodnie z przepisami Prawem Pańskiego,  przez Maryję i Józefa ich pierworodnego Syna. W polskiej tradycji jest to święto Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Świątecznym celebrcjom liturgicznym przewodniczył ks. Przemysław Piątek. Liturgię rozpoczynał obrzęd błogosławieństwa i święcenia świec. A te pozostały zapalone do Ewangelii. W homilii Kapłan nawiązał do słów św. Łukasza, kreśląc tło historyczne i zwyczajowe wydarzeń. Przywołał postaci proroków: Anny i Symeona, którzy oddali swe życie w  służbę Bogu, stąd 2. lutego przypada też Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 r. przez Jana Pawła II . Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn, był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa “światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Zgodnie ze zwyczajem, był to też czas oczyszczenia matki dziecka, która wg zamożności składała w ofierze baranka, synogarlicę lub gołąbka… Świadomość Maryi wstrząsa przepowiednia, dziecko nie będzie Jej własnością… «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Maryja nie sprzeciwia się, nie buntuje, wyraża zgodę na wszystko, co Pan Bóg zaplanował. Maryja dała przykład, jak oddać Bogu to, co do Boga należy, mówił Ksiądz celebrans.  To święto uczy, by prawdy Boże zaakceptować, przyjąć. Świece są symbolem życia ofiarowanego Panu, one są na ołtarzu, towarzyszą nam od narodzin do śmierci. Niech światło zapalonych świec będzie świadectwem naszej modlitwy za osoby konsekrowane, siostry i braci zakonnych, którzy podobnie, jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Módlmy się też o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, zakończył Kapłan.

Uroczystą świąteczną sumę uświetnił chór parafialny pod kierunkiem organistki, p. Doroty Niestrawskiej, a lektorami ( liturgia słowa ) byli: Aleksander Czebatura i Adam Kulawski.  

Niech dzisiejsze święto skłania do refleksji nad darem życia poświęconego Bogu i niech  towarzyszą nam słowa modlitwy wypowiedzianej przez Kapłana, aby „…wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni, z płonącymi świecami,  mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały”.

arrow_upward