Zbawienie przyszło przez krzyż... - Droga Krzyżowa ulicami Smolic

 

DSCN1010

Zbawienie przyszło przez krzyż... - Droga Krzyżowa ulicami Smolic

            Droga Krzyżowa, wyjątkowe nabożeństwo wielkopostne, zawsze gromadzi wielu wiernych, czcicieli męki Pańskiej. Tegoroczna Droga (w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową ) wiodąca ulicami  Smolic miała szczególny wymiar, kończyła bowiem parafialne misje.                                    Po wieczornej  Eucharystii ( wtorek 9 kwietnia 2019 r. ) mężczyźni na swych ramionach wynieśli krzyż, który przez kilka dni towarzyszył wiernym podczas parafialnych Misji.  Nowy, kilkumetrowy, ciężki krzyż misyjny, przygotowany przez p. Dominika Badego z Kobylina, "ruszył w drogę" i towarzyszył rozważaniom prowadzonym przez ks. dr. Rafała Białka, pomagał w zrozumieniu sensu cierpienia Jezusa dla naszego zbawienia. Poprzez treść poszczególnych stacji pozwalał wejrzeć w głąb naszych serc i spojrzeć na nasze słabości, na naszą postawę wobec Boga i drugiego człowieka. Mieszkańcy poszczególnych ulic, wsi, jak kiedyś Szymon z Cyreny, choć  nie z przymusu, a potrzeby serca, mogli poczuć jego ciężar na swoich barkach, niosąc krzyż od stacji do stacji.
            Modlitewne skupienie, zamyślenie, nastrojowe pieśni, cisza wieczoru i zapadający zmierzch tworzyły niepowtarzalny klimat tego nabożeństwa. Surowe, proste brzozowe krzyże i czerwone znicze, migające nikłym blaskiem wyznaczały czternaście stacji Drogi, na której spotkaliśmy się z cierpiącym Jezusem.

            Tuż przed godz. 21,00 przy wtórze dzwonów ( one zawsze w historii narodu ogłaszały wielkie wydarzenia ) procesyjny orszak wrócił na dziedziniec kościelny, oświetlony blaskiem latarń.Tu ks. dr Rafał Białek odmówił stosowną modlitwę, poświęcił i błogosławił krzyż, po czym każdy chętny wierny mógł go uczcić, ucałować, przytulić się do niego...
            Potem krzyż został zamontowany w wyznaczonym miejscu. Odtąd  będzie on nie tylko świadectwem, niemym świadkiem wielkich wydarzeń w życiu parafii, ale będzie przypominał, że zbawienie przyszło przez krzyż...

            To właśnie krzyż i te 14 stacji Drogi wyrażają wagę i wielkość miłości Boga do człowieka. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

            Uroczystości tego dnia zakończono wyśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, szczególnej modlitwy kierowanej do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i  Kościoła.

 

arrow_upward