W drogę…  ze św. Krzysztofem

W drogę…  ze św. Krzysztofem

W niedzielę, 26. lipca  dobiegł końca  21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, trwający
pod hasłem „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”  i akcja "Święty Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy", prowadzone przez MIVA Polska,  powstałą w 2000 roku agendę Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, pomagającą misjonarzom w zakupie środków transportu.

Poranną Mszę św. koncelebrowaną sprawował ks. dr Błażej Dojas w asyście ks. mgr. Macieja Onaszkiewicza SChr z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, który kilka lat temu odbywał w naszej wspólnocie praktykę diakońską. Sumę odprawił ks. Maciej. Po Ewangelii odczytał Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020, który w tym roku  będzie przeżywany w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. „Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę.” – podkreślano w liście. Zwrócono uwagę, że trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. Mówiąc o ważności wychowania w rodzinie, apelowano o ochronę dzieci przed uzależnieniami. Zachęcano do podjęcia abstynencji,  do odważnego mówienia: „Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. 

Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili…”

Apel o postawę trzeźwości pięknie wpisywał się w obchody Dnia Kierowcy, w prośbę o Bożą Opatrzność, by Bóg opiekował się nami i towarzyszył nam nie tylko w czasie podróży, ale na dogach naszego życia. Ważnym punktem obchodów tego dnia była specjalna modlitwa, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, kończące  niedzielne Msze św. Po każdej Eucharystii ks. Maciej poświęcił pojazdy, a ich kierowcy wsparli misjonarzy w zakupie środków transportu…

I może potrzeba salomonowej mądrości ( o której była mowa w pierwszym czytaniu ), serca rozumnego, umiejętności rozróżniania dobra i zła, by w czasie podróży kierować się miłością
do wszystkich użytkowników dróg. Niech towarzyszy nam  wielki dar kultury, abyśmy wszyscy szczęśliwie dotarli do celu …

Modlitwa kierowcy:

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi zawsze. Amen.

 

 

arrow_upward