Biała Niedziela

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu…

Niedziela Bożego Miłosierdzia, ustanowiona przez św. Jana Pawła II, przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (w tym roku – 24 kwietnia). Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas - największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce i dzień otwierający Tydzień Miłosierdzia. To także czas uważnego wsłuchiwania się w potrzeby ludzi najbiedniejszych, bezdomnych, chorych i samotnych oraz uciekających przed wojną.

Od tego roku święto obchodzone będzie w nowej formule jako „Dzień Dobra”. W tym dniu ideę miłosierdzia zamieniono na działanie na rzecz drugiego człowieka. Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do tego święta nowy kontekst - przeprowadzone w „Dniu Dobra” kwesty pomogą m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom. Wiele placówek CARITAS zostało bowiem zamienionych na bezpieczne i przyjazne schronienie dla naszych sióstr i braci z Ukrainy.


Sobotnia Msza św., w liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha – głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna i św. Jerzego, miała uroczysty charakter. Została zamówiona przez Bractwo Ministranckie i sprawowana w intencji ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, w podziękowaniu za dar życia, z prośbą, by Pan Bóg miał go w swojej opiece i mu błogosławił. Jubilat tego dnia obchodził imieniny, w Wielką Środę świętował 75 urodziny, a w Wielki Piątek - 44 rocznicę święceń kapłańskich. Przedstawiciele parafii, Bractwa Ministranckiego i ministrantów złożyli ks. Jerzemu serdeczne życzenia, a zgromadzeni w świątyni wierni wyśpiewali tradycyjne: „Życzymy, życzymy…”.

W niedzielę, kończącą oktawę Wielkiej Nocy, celebrowano w naszym sanktuarium trzy Eucharystie, tradycyjnie o 8:00 i 10:30 – ks. Proboszcz oraz o godz. 15:00 – koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, poprzedzoną Koronką do Bożego Miłosierdzia. Rozpoczęło ją wystawienie Najświętszego Sakramentu. Monstrancja stanęła na ołtarzu Miłosierdzia Bożego w otoczeniu „pomocników Maryi”, świętych i błogosławionych, których relikwie przechowywane są w naszym sanktuarium. Ks. kan. Błażej ubogacił modlitwę fragmentami z dzienniczka świętej, a organistka p. Dorota Niestrawska poprowadziła śpiew okolicznościowych pieśni. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Homilie tego dnia wygłosił ks. dr Błażej Dojas, nawiązując do Ewangelii św. Jana, mówił o spotkaniu Jezusa z uczniami, z Tomaszem, wspomniał Marię Magdalenę, która miała iść i głosić, że Chrystus zmartwychwstał, a także drogę do Emaus, kiedy uczniowie Go nie rozpoznali. Ileż uczuć towarzyszyło tym wydarzeniom: smutek, żal, strach, zdziwienie i wreszcie eksplozja radości… I wreszcie słowa, które Pan Jezus wypowiedział do Tomasza: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”, skierowane do każdego z nas. Chrystus nie potępia Tomasza za brak wiary, ale objawia Boże miłosierdzie, pokazuje zdroje łask, które otwierają się przed wszystkimi, którzy chcą z nich zaczerpnąć, którzy z całą mocą wołają: „Jezu, ufam Tobie”.

Piękny, głęboki w treść dzień, który pozwala nie tylko uwierzyć, ale i po raz kolejny zawierzyć się Bożemu Miłosierdziu i niech, jak mówiła św. s. Faustyna Kowalska: „Pan przenika duszę moją, jak promień słońca czyste szkło”.

Kończąc Eucharystie ks. Proboszcz poinformował parafian o zakończeniu kolejnych prac remontowych, tj. zamontowaniu nowego automatycznego napędu dzwonów (580 kg dzwonu „Maria” i 40 kg sygnaturki – zakupione po wojnie z inicjatywy ks. E. Wiśniewskiego oraz przygotowaniu napędu dla pięciu nowych dzwonów. Prace o wartości 20 tys. złotych wykonała Firma Szydlak – dzwony, zegary, kuranty z Krotoszyna. Jednocześnie ks. Kustosz przypomniał, że w czasie II wojny światowej okupant zrabował trzy dzwony: „Venite Adoremus”, „Gloria in Exelsis Deo” i „Jubilate Deo”. Renomowana firma ludwisarska Zbigniewa Felczyńskiego dokonała badań na wieży kościoła, które pozwalają na przywrócenie dawnego stanu dzwonnicy i montaż nowych dzwonów, w tym 1200 kg dzwonu o nazwie „Najświętszego Serca Pana Jezusa”; 380 kg dzwonu – „św. Jan Paweł II”; 260 kg dzwonu „św. Peregryna”. Istnieje możliwość sponsorowania zakupu dzwonu dla sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Będzie to najpiękniejsze wotum, jaki można ofiarować parafii. Za życia i po śmierci ofiarodawcy dzwon będzie bił z dziękczynieniem, a pamięć pozostanie ciągle żywa.

Ks. kan. dr Błażej Dojas poinformował parafian, że na jego prośbę Abp Stanisław Gądecki powołał na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej p. Marcina Bachorza ze Smolic, który ukończył specjalne studium przygotowawcze w Poznaniu, w dniach 6 – 8 maja będzie uczestniczył w rekolekcjach formacyjnych, a uroczystość ustanowienia odbędzie się 18 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w katedrze poznańskiej.

Wielka to radość dla parafii i pomoc dla ks. proboszcza. Pierwsza posługa nowego szafarza prawdopodobnie będzie miała miejsce podczas parafialnych uroczystości odpustowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 24 czerwca.

 

arrow_upward