Serce Twe, Jezu, miłością goreje …

Serce Twe, Jezu, miłością goreje …

 

Czerwiec to miesiąc szczególny, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość przypadająca  w piątek po oktawie Bożego Ciała ( w tym roku 19 czerwca ), to dzień naszego odpustu parafialnego.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne świętowanie miało skromniejszą oprawę, ale zgromadziło wielu wiernych.

Sumę odpustową koncelebrowaną odprawił ks. kan. Jerzy Szczepaniak w asyście kustosza sanktuarium, proboszcza ks. dr. Błażeja Dojasa. Służbę liturgiczną ołtarza pełnili: Bractwo Ministranckie, ministranci i lektorzy – p. Jan Kubalski i Bartosz Nabzdyk.

W homilii ks. kan. Jerzy podkreślał znaczenie Serca Jezusowego. To właśnie ono zgromadziło wiernych, to jest Boża miłość, miłość ofiarowana każdemu z nas, potwierdzona śmiercią na krzyżu, sakramentami, które nam zostawił i Matką Bożą, którą nam dał za Matkę… Kapłan posłużył się przykładem pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janerio, widocznym z daleka, przykuwającym wzrok, pobudzającym serca, skłaniającym do refleksji i dziękczynienia, bo: „…bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi…” . Jakże wymowny jest tu  gest otwartych rąk, które chcą nas objąć … Mówiąc o powołaniu do świętości ks. Jerzy, zwrócił uwagę, że Serce Syna Bożego jest otwarte dla każdego z nas, uzdrawia, wzmacnia, pobudza. Zachęcał, by zapatrzeć się w Serce Jezusowe, by nie bać się Jego bliskości, by iść przez świat przytulonym do Serca Jezusowego i tak przeżywać każdy dzień. Homilię wieńczyła prośba: „Błogosław, Jezu Drogi tym, co serce Twe kochają”.

Po zakończeniu liturgii rozpoczęła się procesja eucharystyczna wokół kościoła z udziałem wiernych pozostających na zewnątrz świątyni. W tym czasie śpiewano Litanię do Serca Jezusowego, po czym Kapłan dokonał aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i monstrancją z Najświętszym Sakramentem pobłogosławił zgromadzonych na uroczystości wiernych. Jak każdego dnia w okresie pandemii wyśpiewano suplikację. 

Śpiewem i muzyką uświetnili uroczystość: p. Dorota Niestrawska – organistka i Wojciech Grześkowiak – trębacz.

Może nieco inny był charakter tegorocznego odpustu, bez udziału kapłanów dekanalnych, gości. Procesja  bez sztandarów i feretronów … , ale ten sam Jezus z otwartym sercem i rozpostartymi ramionami czekający na nas w progach świątyni i spoglądający z obrazu w głównym ołtarzu, by każdego przyjąć, przytulić, bo jak powiedział w 2000 r. Jan Paweł II: „Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wiernością na Jego wierność. Z Bożego Serca, tego «źródła życia i świętości», czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości. (…) Prośmy gorąco Serce Boże, «w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności», aby było Ono natchnieniem i światłem dla ludzkości ...”

 

Otwórzmy więc nasze serca na miłość Syna Bożego, a najpopularniejszą formą kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, było odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo, Litania do Serca Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa…

arrow_upward