Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny …

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny …

Pierwsza niedziela po Wielkanocy ( 11 kwietnia 2021 ) kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, a jednocześnie wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. „Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

Tego dnia sprawowano w naszym sanktuarium trzy Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 15:00 – poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pod nieobecność chorego ks. proboszcza – dr Błażeja Dojasa, wszystkim liturgiom przewodniczył ks. kan. Jerzy Szczepaniak.

W pierwszej części homilii nawiązał do odczytanej Ewangelii i postawy św. Tomasza.  Pan Jezus powiedział do niego: „… nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli…” Wiara to bezcenny dar, który pozwala nam żyć w przyjaźni z Bogiem, ale czasem wystawiona jest na wiele niebezpieczeństw. Tak było zawsze, ale czasy nowożytne i współczesność niesie tych niebezpieczeństw i zagrożeń znacznie więcej. Wierzymy, kiedy wszystko się wiedzie, gdy spotykają nas niepowodzenia, nasza wiara rozsypuje się, jak domek z kart. Nawiązując do Święta Bożego Miłosierdzia, Kapłan przywołał przykłady ze Starego i Nowego Testamentu, mówiąc o grzechu, zwrócił uwagę, ze Bóg nigdy nie jest zagniewany, że zależy Mu na każdym z nas, że wielokrotnie  pokazuje nam swoje miłosierdzie.. Dobra nowina o Bożym Miłosierdziu rozbrzmiewa także w naszych trudnych czasach. Mówiła także o tym w swoim orędziu papież Franciszek. Bóg nie chce nas karać, a przytulić do swego miłosiernego serca. I to jest ratunek dla współczesnego świata, który zmierza ku zagładzie. Nie traćmy ufności w Boże Miłosierdzie, a naszą modlitwą niech będą krótkie słowa: „Jezu, ufam Tobie” – zakończył ks. Jerzy.

Podczas niedzielnej sumy miało miejsce poświęcenie książeczek dla dzieci pierwszokomunijnych. Po wyznaniu wiary Kapłan odmówił stosowną i pobłogosławił modlitewniki. Każde dziecko, wywołane z imienia i nazwiska podchodziło do prezbiterium i z rąk ks. Jerzego odbierało swój pierwszy modlitewnik.

Ze względu na pandemię i rygory sanitarne w tej wyjątkowej uroczystości każdemu dziecku mógł towarzyszyć w kosciele tylko jeden rodzic. Pozostali łączyli się w sposób duchowy za pośrednictwem bezpośredniej transmisji.

O godz. 14:30 przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia ks. Jerzy Szczepaniak odmówił Koronkę, niezwykłą modlitwę, którą sam  Pan Jezus podyktował Siostrze Faustynie. Modlitwę poprzedziły rozważania z Dzienniczka siostry, sekretarki Bożego Miłosierdzia. Niedziela 11 kwietnia rozpoczynała Tydzień  Miłosierdzia, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Celem tego Tygodnia była przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich i miał nam pomóc zweryfikować nasze codzienne zaangażowanie w chrześcijaństwo. „Nie pozostańmy obojętni. Nie żyjmy wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje i która przyjmuje dar, ale sama nie staje się darem. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni” - apelował papież Franciszek. 

 

arrow_upward