Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną dni …

Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną dni …

W sobotę, tuż przed V Niedzielą Wielkanocną, rozpoczął się najpiękniejszy miesiąc -  maj, który  w szczególny sposób poświęcony jest Maryi - Matce Boga, Matce Kościoła i naszej Matce. Dla naszego sanktuarium to czas wyjątkowy, naznaczony wieloma wydarzeniami, rocznicami.  

 1 maja Kościół obchodzi wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Opiekuna Pana Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który troszczył się o Jezusa i Matkę Najświętszą, pracując jako cieśla w Nazarecie. Dla nas jest to także piąta rocznica wprowadzenia do świątyni relikwii św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Tego dnia przypada  też liturgiczne wspomnienie św. Peregryna, patrona ludzi chorych na nowotwory, którego relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Modlitwą za wstawiennictwem świętego patrona objęto wszystkich chorych. W tym dniu ks. kan. Jerzy Szczepaniak sprawował dwie Msze św. - o godz. 8:00 i 18:00, poprzedzoną majowym nabożeństwem.  Sobotniej uroczystości towarzyszyło wystawienie relikwii św. Peregryna, a okolicznościowa modlitwa i błogosławieństwo kończyło każde nabożeństwo.

W niedzielę 2 maja, w Dniu Flagi ołtarz główny ozdobiła flaga w barwach narodowych, a ks. kan. Jerzy Szczepaniak celebrował Msze św. o godz. 8:00 ( poprzedzona śpiewem Godzinek ku czci NMP ), 10:30 i 12:00, modląc się za Polaków w kraju i za granicą, aby zakorzenienie w ojczystym dziedzictwie pomagało im prowadzić chrześcijańskie życie. Kapłan mówił: „Uczmy młode pokolenie Polaków szacunku dla symboli i barw narodowych”. Tego dnia świętowaliśmy także szóstą rocznicę uroczystej inauguracji sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, jakiej dokonał biskup pomocniczy poznański - J.E. bp Grzegorz Balcerek. Podczas każdej liturgii, po komunii św. zabrzmiała uroczysta pieśń dziękczynna – „Te Deum laudamus”.

Myślą przewodnią  głoszonej tego dnia homilii były słowa z odczytanej Ewangelii. Kapłan zwrócił uwagę na słowa Jezusa skierowane do uczniów, ale także do każdego z nas: „ Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. (…) Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać…”  Każdy z nas poprzez chrzest, komunie św. zostaliśmy w drzewo życia, którym jest Kościół. Ks. Jerzy podkreślał, że źródłem naszego życia duchowego jest sam Bóg. Dzięki Jego miłości, Jego łasce wszystko, co czynimy w naszym życiu nabiera sensu i wartości. Kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity. Trwanie w jedności z Chrystusem to jest nasza misja i powołanie tu na ziemi. Od nas zależy wartość naszych czynów, modlitw, wartość naszego życia.

Msza św. o godz. 12:00 miała wyjątkowy charakter. Sprawowana była w intencji i z udziałem  pielgrzymów z Jutrosina. Już po raz piąty ( tym razem ) 40 osób przybyło do Smolic, by pokłonić się Matce Bożej i zawierzyć Jej swoje prośby i dziękczynienia, bo jak śpiewano w pieśni: „Są na ziemi tej takie miejsca, do których chętnie się wraca...”. Ze względu na ograniczenia pandemiczne ( konieczność zachowania dystansu, maseczki, ograniczona liczba miejsc w kościele ) pielgrzymka miała nieco inny charakter. Pątnicy zdążali do Smolic indywidulanie lub w małych, często rodzinnych grupach. Niestraszne im były: ulewny deszcz, porywisty wiatr i przejmujące zimno… Ksiądz kan. Jerzy Szczepaniak podkreślał zaangażowanie i zapał młodych ludzi, którzy stworzyli  grupę skupiającą pątników oraz miłośników Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, a  przewodniczy  jej pomysłodawca – Sławek Niwczyk. I to właśnie pielgrzymi ubogacili celebrację liturgii, lektorzy czytali poszczególne lekcje, na ołtarzu Pańskim złożyli prośby w modlitwie powszechnej, a trębacze – Piotr i Paweł oraz p. Katarzyna Chmielarczyk, nasza organistka,  uświetnili ją muzyką i śpiewem. 

Na zakończenie Eucharystii ks. kan. Jerzy, udzielił pątnikom błogosławieństwa, dziękował za  trud pielgrzymowania,  zapraszał do odwiedzania tego miejsca i prosił o modlitwę o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, a także o godne przygotowanie się do uroczystości koronacyjnych. Za pośrednictwem mediów w duchowy sposób w celebracji uczestniczył chory ks. dziekan dr Błażej Dojas. U stóp Maryi złożono też prośbę o zdrowie i siły dla Niego. Po Mszy św. był czas na indywidualne spotkanie z Maryją, smolicką Panią. Około godz. 14:00 pielgrzymi wracali do domu, żegnani dźwiękiem dzwonu z sanktuaryjnej wieży.

 

Przez cały miesiąc maj w dni powszednie przed wieczorną Mszą św. o godz. 17:30 odprawiane było nabożeństwo ku czci Matki Bożej, zwane potocznie „majowym”,  od wieków   gromadzące lud wierny, w kościele i kapliczkach, by modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej, odmawiając lub śpiewając Litanię Loretańską oraz modlitwę „Pod Twoją obronę”. W tym roku nabożeństwo połączone było z nauką, wspomnieniem Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, będące przygotowaniem do Jego beatyfikacji. Wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września 2021 r. w Warszawie.

Ze względu na trwającą pandemię i bezpieczeństwo pątników, nie będzie w tym roku tradycyjnych rowerowych pielgrzymek do kapliczek i krzyży przydrożnych rozsianych na terenie parafii, gdzie mieszkańcy spotykają się na wspólnej modlitwie.  Ks. Jerzy w imieniu chorego proboszcza parafii, ks. dr. Błażeja Dojasa  podziękował za całoroczną troskę, pamięć i dbanie o te miejsca. 

 

arrow_upward