Gdy różaniec w ręku trzymam

W niedzielę, 6. października 2019 r. w przeddzień święta Matki Bożej Różańcowej, podczas Mszy św. o godz. 10,30, miało miejsce poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom klasy trzeciej, przygotowującym się do I Komunii św. W tym ważnym wydarzeniu dzieciom towarzyszyli   ich rodzice.

            Celebracja, sprawowana pod przewodnictwem ks. proboszcza dr Błażeja Dojasa miała bardzo uroczysty charakter. Jej oprawę zapewnili: służba liturgiczna ołtarza i lektorzy - uczniowie SP
w Smolicach ( Natalia Jarus - I czytanie, Aleksander Czebatura - II czytanie ).

            W homilii ks. dr Błażej Dojas  nawiązał do Ewangelii św. Łukasza, mówiąc, że Tajemnica życia Boga objawia się w tajemnicach różańca świętego. Naszym podstawowym wołaniem, tak jak Apostołów, powinna być prośba o umocnienie wiary: "Panie, przymnóż nam wiary!", byśmy mogli
w pełni uwierzyć w to, co objawia Pismo Święte. Poświęcone różańce mają pomóc w ożywieniu ducha modlitwy zarówno u dzieci, jak w ich rodzinach. Modlitwa różańcowa jest bowiem jedną
z najpiękniejszych form nawiązania kontaktu z Bogiem, jest jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień. O taką właśnie modlitwę prosiła wielokrotnie Maryja podczas objawień w Fatimie,
w Lourdes i w innych miejscach. Maryja kierowała swe prośby do dzieci, które są szczere, ufne, oddane. Chcemy, mówił Kapłan, by dzieci wpatrując się a Matkę Bożą Różańcową upodabniały się
do Niej, były wzorem pokory, cichości, służebności, wierności. Chcemy podać dzieciom różaniec, by mogły widzieć życie Jezusa, który uświęca, by z różańcem mogły iść przez życie, by mogły być świadkami wiary. Każde "Zdrowaś..." jest pociskiem przeciwko szatanowi...

            W trakcie Eucharystii ks. Celebrans odczytał też Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski J.E. Ks. Abp. dr. Stanisława Gądeckiego przed wyborami parlamentarnymi 2019 r.

            Po homilii Kapłan odmówił stosowną modlitwę, pobłogosławił i poświecił różańce i wraz z p. katechetką Małgorzatą Bieganek - Szczurek wręczyli je dzieciom. Te, przestawione społeczności parafialnej, wyczytane z imienia i nazwiska, stanęły w towarzystwie swoich rodziców u stóp prezbiterium... przeżywając ważny  duchowy wymiar tego wydarzenia, jakby pierwszy "przystanek"
w drodze do spotkania w Panem Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej.

            Po modlitwie powszechnej Liturgię eucharystyczną  rozpoczynała procesja z darami. Dzieci niosły: modlitewniki. W prostych dziecięcych słowach wyraziły to, co kryje się w ich sercach - uwielbienie, wdzięczność, przebłaganie i prośby...; wino i wodę, prosząc, by tak, jak one łączą się, stając się Krwią Chrystusa, na zawsze połączył ich ze Sobą; chleb w znaku hostii, który na ołtarzu staje się znakiem najwspanialszej pokory i miłości, która pozwoliła Jezusowi ofiarować nam samego siebie.

            Kończąc Eucharystię ks. kustosz dr Błażej Dojas złożył życzenia dzieciom i rodzicom, by to wyjątkowe wydarzenie owocowało w ich sakramentalnym i osobistym życiu.

            Uroczystość uświetniła śpiewem organistka p. Dorota Niestrawska i schola dziecięca, która
w jednej z pieśni  "podsumowała" wagę, znaczenie tego dnia:

"Gdy różaniec w ręku trzymam,

Kiedy zdrowaś wyszeptuję,

To obecność Twą matczyną,

O Maryjo, stale czuję..."

GALERIA ZDJĘĆ

arrow_upward