Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Smolickiej Pani

W Smolickim kościele „w wielkim ołtarzu... słynie łaskami od niepamiętnych czasów obraz Najświętszej Bogarodzicy. Malowany na drewnie, na wzór obrazu Częstochowskiego, ozdobiony jest srebrnymi koronami, wysadzanymi drogimi kamieniami i perłami oraz bogatą suknią artystycznie wykutą ze srebrnej blachy” – pisze żyjący na przełomie XIX i XX wieku badacz obrazów maryjnych w Polsce.

Opis

W ołtarzu głównym kościoła smolickiego znajduje się obraz olejny na płótnie naklejonym na desce, o wymiarach 140  91 cm. Obraz jest repliką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej: powtórzony został układ obu postaci i ślady dwóch cięć na twarzy Maryi. Matka Boża trzyma na lewym ramieniu Jezusa, a prawą rękę przyciska do piersi. Dzieciątko prawą rękę ma uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma książkę. Głowy obu postaci przedstawione na tle aureoli: u Matki Bożej diadem, u Dzieciątka korona królewska. Rąbek płaszcza Matki Bożej jest ozdobiony ornamentem imitującym biżuterię, a suknia Dzieciątka ma wzór gałązek kwiatowych. Na szyjach obu postaci zawieszone są kolie z krzyżami. U góry obrazu znajduje się lambrekin, a w narożach firanki z ornamentem przeplatających się wici. Koloryt obrazu jest ciepły, z przewagą brązu, tło beżowo – złociste.

Do momentu zamknięcia kościoła przez okupanta wiosną 1940 roku obraz miał sukienkę ze srebrnej blachy i srebrne korony. Zniknęły one podczas wojny.

Historia

Pochodzenie obrazu nie jest znane. Są przypuszczenia że obraz był jedną z pierwszych kopii wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonaną tuż po jej sprowadzeniu na Jasną Górę jeszcze pod koniec XIV wieku. Podobno benedyktyni lubińscy, którzy erygowali kościół smolicki, już pod koniec XIV wieku umieścili obraz w ołtarzu głównym, ale nie ma na to żadnego materialnego dowodu.

 

Pierwszym dokumentem mówiącym o cudownym obrazie Matki Bożej w Smolicach, jest akt wizytacji kanonicznej tutejszej parafii z dnia 18 października 1661 roku, dokonanej przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego, który napisał co następuje:
„...Altare maius sub titulo Beatissimae Virgins Mariae, cuius Imago claret gratiis ac plurimis miraculis per Intercessinem BVM, quod constat ex plurimis Christifidelium documentis iuratoriis, qui cum recursum habuerunt ad hanc Sacram Imaginem in suis necessitatibus seu infirmitatibus non sine speciali gratia ac consolatione sacra ex hoc locco recesserunt...”.

W dokumentach kościelnych z XVII i XVIII wieku znajdują się wzmianki o licznych wotach, które wierni czciciele Maryi składali w podziękowaniu za odebrane łaski. Inwentarz z 1661 roku wymienia kolię srebrną z agnuskiem, srebrne tablice i łańcuszek złocisty ze srebrnym krzyżykiem. Spis z roku 1699 wymienia 47 wotów, a wśród kosztowności wymienionych w spisie z 1671 roku wymienia się srebrne korony z kamieniami czeskimi oraz srebrne tablice ufundowane przez Rogalińskich, ówczesnych właścicieli Smolic. w 1706 roku wśród wotów wymienia się sznur pereł, a w roku 1810 są srebrne sukienki. Większość tych kosztowności zginęła w zawieruchach wojennych osiemnastego wieku, szczególnie podczas wojny północnej na skutek grabieży Szwedów oraz podczas konfederacji barskiej na skutek penetracji wojsk rosyjskich w kraju.

Jak wyżej wspomniano, obraz posiadał sukienkę i korony ze srebra. Nie ma jednak żadnych dokumentów na okoliczność koronacji obrazu, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle obraz był koronowany.

W uroczystość Narodzenia Matki Bożej, dnia 8 września 1746 roku, powstało skupione wokół Smolickiej Pani Bractwo Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, erygowane bullą papieża Benedykta XIV z dnia 11 kwietnia tegoż roku. Inicjatorem utworzenia bractwa był miejscowy proboszcz, ks. Ludwik Wojciech Rogowicz gorliwy czciciel Matki Bożej. Oprócz pojedynczych osób do bractwa przystąpiły zbiorowo m. in. Kobylin, Jutrosin, Dubin i Wyganów.
Po wybudowaniu nowego kościoła w Smolicach w latach 1907 – 1909 cały ołtarz główny starego kościoła wraz z obrazem Matki Bożej został przeniesiony do nowej świątyni, ale już nie jako ołtarz główny, lecz umieszczony w nawie poprzecznej kościoła.

Podczas wojny światowej 1939 – 45 kościół został przez Niemców zamknięty. Po wyzwoleniu okazało się, że obraz został ograbiony ze srebrnych kosztowności, w tym z koron i z sukni.

Po odnowieniu wnętrza całego kościoła, w jubileuszowym roku 1975 obraz został przeniesiony z bocznego ołtarza i umieszczony w ołtarzu głównym, gdzie obecnie przebywa.

Kult maryjny

Wraz z przybyciem do Smolic omawianego obrazu Matki Bożej rozpoczął się kult maryjny w parafii związany z tym obrazem, rychło nazwanym „cudownym”. Nie wiadomo kiedy, ale bardzo dawno nazwano obraz „Panią Smolicką” i odprawiano coroczny odpust Matki Boskiej Smolickiej, na który przybywały rzesze pielgrzymów z bliższych i dalszych stron. Świadczy o tym wspomniany dokument wizytacyjny biskupa Wojciech Tolibowskiego z 1661 roku, a także dokumenty z wizytacji kanonicznych odbytych w latach 1684, 1699, 1721, 1738.

Doniosłym momentem w historii kultu Pani Smolickiej okazała się uroczystość założenia Bractwa Matki Boskiej Pocieszenia, jaka odbyła się 8 września 1746 roku. Celem bractwa było „szerzyć prawdziwą pobożność i miłość chrześcijańską oraz asystować przy nabożeństwach i procesjach”. Przybyły na tę uroczystość niezliczone rzesze wiernych. „Tłumy były tak wielkie, że zaledwie co dziesiątemu udało się dostać do wnętrza kościoła. Ziemia stękała od natłoku ludzi”.
Inicjator i fundator Bractwa, ks. Ludwik Wojciech Rogowicz, opisał całą uroczystość w następujących słowach: „Szczęśliwa i dłuższa Opatrzność Boska dla serc ludzkich sporządziła pociechę: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, przy którego introdukcji strzelistych efektów brzmiały impety seraficznej miłości, którą ludzkie gorzały serca...”.

Kult Matki Bożej Pocieszenia jest nadal żywy w parafii i regionie. W każdą środę jest odprawiana nowenna do Matki Bożej Smolickiej, zapoczątkowana przez o. Krystiana Ostrowskiego franciszkanina z Kobylina. Prośby i podziękowania spisane przez lud wierny na kartkach i w księdze modlitw pielgrzymów oraz przesłane droga internetową, odczytywane są przez młodzież.

A wśród tych próśb, szczególne zaznaczają się: - o łaskę zdrowia; - o cud uzdrowienia  fizycznego i duchowego; - o uzdrowienie z choroby alkoholowej; - o ulgę w cierpieniu; - o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka;  - o życie w łasce sakramentalnej; - o wierność przysiędze małżeńskiej; - o powołania kapłańskie i zakonne; - o wytrwanie dla kapłanów i kleryków oraz o szczęśliwą dobrą śmierć etc.     

A wśród podziękowań: - za zdrowie; - za uratowanie z wypadku; - za spokój w rodzinie - za cud życia; - za szczęśliwe rozwiązanie. Oto jedno z nich: „…Matko Boża Smolicka powierzamy nasze dziecko Twym matczynym rękom, towarzysz mu przez całe życie, otaczaj je miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach… Spraw Maryjo, by rosło zdrowe i silne w latach, w postawie, w mądrości i łasce, jak Jezus, przed Bogiem i ludźmi…” .        

A że Bóg wysłuchuje wołania swojego ludu przez wstawiennictwo Jego Matki świadczą o tym wota i cuda, które się dokonują.                                                                                                         
Wiele z tych świadectw podpisanych zostało imieniem i nazwiskiem proszącego i dziękującego, dzięki czemu można dostrzec, że osoby doznające pomocy za przyczyną Matki Bożej Smolickiej pochodziły nieraz z miejsc od Smolic odległych.   W jednym z takich świadectw tak napisano: „… cały okres ciąży jak i po porodzie, był pełen strachu , walki i przerażenia /o życie naszego synka/. Walczyliśmy z czymś na co i tak nie mieliśmy wpływu. Byliśmy bezradni, ale jednak modlitwa dawała nam nadzieję. Dużo wsparcia mieliśmy w rodzinie, znajomych, którzy trwali na gorliwej modlitwie u Matki Bożej Pocieszenia w Smolicach. To Jej zawdzięczamy nasze szczęście i wytrwałość, nadzieję i wiarę jaką nas obdarzyła”.            
A inne z takich świadectw kończy się następującym wyznaniem matki do dziecka: „…pamiętaj dziecko, to jest Matka, która uzdrawia i pomaga w każdej potrzebie”.                         

  Uroczyście w Parafii, są obchodzone wszystkie święta Maryjne, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca, poświęconą Niepokalanej, jest sprawowana Msza św. z udziałem Matek Różańcowych parafii NSP Jezusa w Smolicach. Zaś o godzinie 20.15 jest odprawiane nabożeństwo ku czci Matki Bożej związane z rozważaniami nt. nauczania Kościoła zakończone Apelem Jasnogórskim.Matki Różańcowe jak i pielgrzymi dbają, by kult Bożej Matki był szerzony i tak np. przez zakup szat liturgicznych i bielizny kielichowej do kościoła parafialnego. W ten sposób wyrażając swoją miłość do Jezusa w Eucharystii i Jego Matki. To na zaproszenie Parafii, a szczególnie Matek Różańcowych, dnia 27 września br. odbył się dekanalny zjazd Matek i Ojców Różańcowych. Celebracji Liturgicznej razem z kapłanami dekanatu jutrosińskiego przewodniczył i konferencję wygłosił ks. Kan. dr Jan Glapiak diecezjalny moderator Żywego Różańca.                              

Od wielu wieków odprawiany jest coroczny odpust Matki Bożej Smolickiej w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi dnia 8 września,  na który przybywały rzesze pielgrzymów z bliższych i dalszych stron. Po dzień dzisiejszy odpust ku czci Matki Bożej ściąga wielu pielgrzymów różnymi środkami lokomocji: samochodami; na pieszo /w grupie zorganizowanej/ z Kobylina; rowerami /również w takiej grupie/ z Kołaczkowic, Jutrosina i Pępowa, wraz ze swymi kapłanami.                                                                                                                                                   

 Widząc zaangażowanie młodzieży w szerzeniu kultu Matki Bożej Smolickiej oraz ich obecność przed Cudownym Wizerunkiem w postawie modlitwy, wprowadziliśmy wraz z księżmi dekanatu Jutrosińskiego na czele z ks. Dziekanem Stanisławem Matuszczakiem DZIEŃ MŁODZIEŻY, który od tego roku tj. 2014, będzie przeżywany w Smolicach w dniu poprzedzającym Uroczystości Odpustowych Narodzenia NMP, tj. w sobotę. Będzie to dzień modlitwy, konferencji, Celebracji Liturgicznej oraz radosnego spotkania nie tylko młodzieży z dekanatu jutrosińskiego. Stąd na nasze zaproszenie dnia 06 września br. po raz pierwszy przybyła młodzież oprócz dekanatu Jutrosińskiego z dekanatów: Krobskiego, Krotoszyńskiego i Zdunowskiego diecezji kaliskiej wraz ze swymi kapłanami – referentami dekanalnymi młodzieży, katechetami i rodzicami. Młodzież  spisała prośby do Matki Bożej, które w ich obecności zostały odczytane, a w czasie Mszy św. Bogu ofiarowane. Większość tych próśb to wołanie o zdrowie fizyczne i moralne. Celebracji Liturgicznej  wraz z kapłani przewodniczył ks. Prob. Maciej Kuczma z Pakosławia – referent młodzieży dekanatu jutrosińskiego.                                                                             

   Kult Matki Bożej szerzony jest również przez ministrantów, kandydatów i Bractwo Ministranckie, które skupia dorosłych mężczyzn, kiedyś służących Panu Jezusowi jako ministranci podczas Najświętszej Eucharystii przed Obrazem Pani Smolickiej.                                                 
W szerzeniu kultu służą także:  - Chór parafialny i schola dziecięco-młodzieżowa. Oba te zespoły uświetniają wszystkie uroczystości tak Maryjne jak i odpustowe Parafii;   - Caritas Parafialna, która służy pomocą biednym i potrzebującym, nie szczędząc czasu i ofiarności, a także odwiedzając chorych naszych parafian z radością i dobrym słowem z okazji świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych;                                                                                                                   Grupa Czwartkowa Dorosłych, która zawierzając Matce Bożej Smolickiej, modli się w godzinie Miłosierdzia Bożego, w intencjach Kościoła św., Ojca św. Franciszka, Biskupów i kapłanów, parafii, Ojczyzny, Europy i Świata całego; - przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Smolicach; - obrazki z Cudownym Wizerunkiem rozdawane przez parafian pielgrzymom przybywającym do Smolic; ofiarowanym sąsiednim parafiom; a także dostarczonym do chorych naszej parafii jak i szpitali okolicznych, tak w Krotoszynie, Gostyniu czy na Marysinie w Piaskach; - foldery informujące o modlitwie i miejscu gdzie Bóg w sposób szczególny wysłuchuje przez swoją Matkę;  - odpowiednią literaturę czerpaną z pracy magisterskiej napisanej przez ks. Cypriana Stochaja oraz albumu wydanego z okazji 100 – lecia konsekracji kościoła wydanego przez ks. Krzysztofa Woźnego;  - a także przez stronę internatową Parafii.                                                            
Czciciele Matki Bożej, przez cały rok ofiarowują do kościoła świeże kwiaty, by w ten sposób dziękować i prosić. A dzieci pierwszokomunijne wraz ze swoimi rodzicami przynoszą Matce Bożej kwiaty, które otrzymały w dniu I Komunii św.     

arrow_upward