Odpusty

Odpusty
czyli
jak pomóc sobie i innym
w dojściu do nieba.

 

1. Co to jest odpust ?

Odpust to całkowite (odpust zupełny) lub częściowe (odpust cząstkowy) darowanie kar czyśćcowych. Tą nazwą określa się także uroczystość liturgicznego wspomnienia patrona jakiejś parafii a to z tego powodu, że w tym dniu można uzyskać w kościele tej parafii łaskę odpustu zupełnego.

 

2. Skąd się biorą odpusty ?

Są to nieprzebrane skarby łask, które zawdzięczamy miłosierdziu Bożemu, zasługom Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wielu świętych. Kościół dysponuje tymi skarbami łaski prowadząc ludzi do zbawienia.

 

3. Kto ma władzę nadawania odpustów ?

Tylko pasterze Kościoła mają prawo przywiązywać do określonych praktyk religijnych łaskę odpustu. Najwyższą władzę w tej materii posiada Ojciec Święty, który udziela tej władzy innym pasterzom, jeżeli to ułatwi ludziom osiągnięcie zbawienia.

 

4. Po co zdobywać odpusty ?

Każde wyrządzone przez człowieka zło ma dwa oblicza. Jednym jest grzech, czyli obraza Boga. Grzech popełnia ten, kto łamie przykazanie Boże lub kościelne. W zależności od okoliczności w jakich się to dzieje może to być grzech powszedni lub śmiertelny. Naprawienie tego jest możliwe dzięki miłosierdziu Bożemu i w sposób zwyczajny dzieje się to w Sakramencie Pojednania. Drugim obliczem zła jest krzywda, którą wyrządzamy drugiemu człowiekowi lub wspólnocie. Każda krzywda domaga się zadośćuczynienia (naprawienia wyrządzonego zła). Podczas spowiedzi uzyskujemy odpuszczenie grzechów, ale trzeba wielkiej świętości i doskonałego przeżycie tego sakramentu aby uniknąć kary za popełnione zło. Jeżeli nie zdołamy tej kary dopełnić na ziemi, Bóg w swoim miłosierdziu pozwala na dopełnienie jej w czyśćcu. Zdobywając odpust dla siebie powodujemy albo zmniejszenie tej kary (odpust cząstkowy), albo jej całkowite darowanie (odpust zupełny).

 

5. Które krzywdy trzeba naprawiać ?

Wszystkie, a zwłaszcza te, które da się jeszcze naprawić. Nie można korzystając z łaski odpustu zaniedbywać lub rezygnować z naprawienia wyrządzonych krzywd.

 

6. Kto może uzyskać łaskę odpustu ?

Łaskę odpustu może uzyskać każdy człowiek będący w stanie łaski uświęcającej jeżeli ma taką intencję i spełni warunki stawiane przez Kościół.

 

7. Jakie są warunki uzyskania łaski odpustu cząstkowego ?

Podstawowym warunkami są:

- stan łaski uświęcającej,

- chęć uzyskania łaski odpustu,

- wypełnienie nakazanych przez Kościół czynności.

 

8. Jakie są warunki uzyskania odpustu zupełnego ?

Do wyżej wymienionych warunków należy jeszcze dodać:

- sakramentalną spowiedź, która powinna mieć miejsce na kilka dni przed lub po wypełnieniu dzieła odpustowego,

- przyjęcie Komunii św. (najlepiej w dniu, w którym ma być wypełniony czyn odpustowy,

- odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo),

- wykluczenie przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

 

9. Jak często można zdobywać łaskę odpustu ?

Odpust cząstkowy można uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia (spełniając za każdym razem wymagane warunki), natomiast odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie.

 

10. Co można zrobić z uzyskaną łaską odpustu ?

Łaskę odpustu (zupełnego lub cząstkowego) można zachować dla siebie lub ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Nie można jej ofiarować za osobę żyjącą. Za osobę żyjącą należy się modlić.

 

11. Do jakich czynności Kościół przywiązuje łaskę odpustu ?

W sumie jest ich bardzo wiele. Każda praktyka pobożna spełniana w stanie łaski uświęcającej ma moc zasługiwania. Szczegółowo wymienimy tylko niektóre.

a/ odpust zupełny można zdobyć za:

- pobożne przyjęcie papieskiego błogosławieństwa „Urbi et orbi” (nawet przez radio)

- uczestnictwo w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracją krzyża

- pobożne uczestnictwo w rekolekcjach (minimum trzydniowych)

- przystąpienie lub uczestnictwo w obrzędzie Pierwszej Komunii św.

- odprawienie i uczestnictwo we Mszy św. Prymicyjnej

- odprawienie i uczestnictwo we Mszy św. Jubileuszowej (25-, 50-.60-lecie kapłaństwa)

- uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (chorzy w domu: półgodzinne czytanie z rozważaniem Męki Pana Jezusa)

- nawiedzenie kościoła parafialnego (w dzień odpustu, 2. sierpnia i 1-2. listopada) i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga

- w godzinę śmierci (jeżeli nie ma kapłana), gdy miało się za życia zwyczaj stałego odmawiania jakichkolwiek modlitw

b/ odpust cząstkowy lub zupełny można zdobyć za:

- adoracja Najświętszego Sakramentu (minimum 30 minut – zupełny)

- nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych (1-8. listopada – zupełny)

- odmówienie modlitwy „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” (w piątki Wielkiego Postu, odmówiona po Komunii, przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego – zupełny)

- odmówienie Aktu poświęcenia się Sercu Jezusowemu (publiczne odmówienie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa – zupełny)

- odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi (publicznie, w uroczystość Chrystusa Króla – zupełny)

- pobożne odmówienie części Różańca św. (publiczne, może być rodzinne, z rozważaniem tajemnic – zupełny)

- pobożna lektura Pisma św. (minimum 30 minut – zupełny)

- pobożne odmówienie „Ciebie, Boga wysławiamy…” (publicznie, 31. grudnia – zupełny)

- nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji duszpasterskiej (pobożne wzięcie udziału w obrzędzie sprawowanym przez wizytatora – zupełny)

- odnowienie przyrzeczeń chrztu (podczas obrzędów w Wielką sobotę lub w rocznicę własnego chrztu – zupełny)

c/ odpust cząstkowy można zdobyć za:

- pobożne przeżegnanie się,

- odmówienie jakiejkolwiek modlitwy,

- akt Komunii św. duchowej,

- nauczanie lub uczenie się religii,

- pobożne posługiwanie się przedmiotami religijnymi (dewocjonalia) takimi jak: krucyfiks, medalik, modlitewnik,

arrow_upward