Życie duchowe i społeczne parafii

Grupy Duszpasterskie

Grupy Duszpasterskie w Smolicach

CARITAS

CARITAS w naszej Parafii

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego.

Chór

Śpiew w Smolickim Kościele

Chór w Parafii smolickiej działa od wielu lat z przerwą, po której reaktywacji dokonał ks. proboszcz Krzysztof Woźny. Cieszymy się, że możemu uświetniać swoim śpiewem Celebracje Liturgiczne naszej świątyni parafialnej.Chórzyści spotykają się co tydzień na próbach. Każdego kto chce śpiewać (DOBRZE ŚPIEWAĆ) - Panu Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek - ZAPRASZAMY!

Matki Różańcowe

Duszpasterstwo Kobiet

 Z dniem 1 lipca 2012 r. w parafii  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach został reaktywowany Żywy Różaniec - róże niewiast. W naszej parafii istniał już wiele lat wcześniej, gdzie nadzolatorką była ś.p. Stanisława Winna, następnie ś.p. Maria Kubiak. Obecnie nadzolatorką jest Urszula Szpak. Dziś Żywy Różaniec składa się z 11 róż (tj. 220 niewiast). 

Ministranci

Ministranci w Parafii Smolice

... Drodzy Ministranci i Lektorzy. Podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób Wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie...
 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2