Życie duchowe i społeczne parafii

Ks. Marcin Radujewski

Ks. Marcin Radujewski władał parafią jeszcze dłużej od poprzednika bo aż 48 lat. Objął parafię w sierpniu 1757 roku i zarządzał nią aż do śmierci. Zmarł dnia 27 czerwca 1806 roku w Smolicach w wieku 78 lat. Z jego inicjatywy pomalowano wnętrze kościoła w 1766 roku, zbudowano wieżę w 1789 roku. Tegoż roku kościół został konsekrowany przez sufragana gnieźnieńskiego biskupa Józefa Korytowskiego. W roku 1761 Moskale najechali na Smolice i obrabowali kościół ze wszystkiego srebra.

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2