Ks. Stanisław Dubski

Po kilkumiesięcznej przerwie proboszczem smolickim został ks. Stanisław Dubski. Urodził się w Smolicach 22 września 1879 roku w rodzinie kierownika szkoły Macieja Dubskiego i Marianny z Chrzanowskich. Szkołę średnią ukończył w Krotoszynie w roku 1900, studia seminaryjne w Poznaniu i Gnieźnie, święcenia kapłańskie otrzymał 13 grudnia 1903 r. Przez dwa lata był wikariuszem w Połajewie a od 1906 roku przez siedem lat był wikariuszem w Zbąszyniu. Na okres zbąszyński przypada największa aktywność społeczna ks. Dubskiego. Należał do Towarzystwa Wyborczego na powiat międzyrzecki, był w zarządzie zbąszyńskiego Banku Ludowego i Kółka Rolniczego, był założycielem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w pobliskiej Dąbrówce, członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jego aktywność jako społecznika zmalała po roku 1913 na skutek szykan władz niemieckich, a także na skutek pogarszającego się stanu zdrowia. Od 28 stycznia 1915 roku został proboszczem w rodzinnych Smolicach. Od czasu jego przybycia datują się protokóły posiedzeń Dozoru Kościelnego. Pierwszy protokół nosi datę 11 sierpnia 1915 roku. Ks. Stanisław Dubski zmarł nagle 11 lutego 1919 roku w wieku 40 – tu lat. Pochowano go na cmentarzu przykościelnym w pobliżu grobowca rodziny Umińskich.

arrow_upward