Matki Różańcowe

Duszpasterstwo Kobiet

 
Z dniem 1 lipca 2012 r. w parafii  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach został reaktywowany Żywy Różaniec - róże niewiast. W naszej parafii istniał już wiele lat wcześniej, gdzie nadzolatorką była ś.p. Stanisława Winna, następnie ś.p. Maria Kubiak. Obecnie nadzolatorką jest Urszula Szpak. Dziś Żywy Różaniec składa się z 11 róż (tj. 220 niewiast). 

"Od lipca 2012 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca uczestniczymy w bardzo uroczystej Mszy Św. ze słowem Bożym skierowanym do nas. Wszystkie członkinie każdego dnia odmawiają dziesiątkę różańca. Ta modlitwa jest głęboka i szczera, a po Eucharystii jest najważniejsza." - mówi - Urszula Szpak - nadzolatorka.

ZARZĄD

1. Zelatorki

2. Pierwsza Róża Niewiast

3. Druga Róża Niewiast

4 Trzecia Róża Niewiast

5. Czwarta Róża Niewiast

6. Piąta Róża Niewiast

7. Szósta Róża Niewiast

8. Siódma Róża Niewiast

9. Ósma Róża Niewiast

10. Dziewiąta Róża Niewiast

11. Dziesiąta Róża Niewiast

12. Jedenasta Róża Niewiast

arrow_upward