Ks. Ludwik Wojciech Rogowicz

Ks. Ludwik Wojciech Rogowicz władał parafią smolicką przez 46 lat. Objął ją 18 maja 1711 roku i kierował ją aż do śmierci. Zmarł w Smolicach dnia 22 kwietnia 1757 roku w wieku 77 lat. Z jego inicjatywy zbudowano nowy kościół parafialny w 1736 roku. Był założycielem Bractwa Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, które powstało w uroczystość odpustową 8 września 1746 roku.

arrow_upward