Życie duchowe i społeczne parafii

Ks. Ludwik Wojciech Rogowicz

Ks. Ludwik Wojciech Rogowicz władał parafią smolicką przez 46 lat. Objął ją 18 maja 1711 roku i kierował ją aż do śmierci. Zmarł w Smolicach dnia 22 kwietnia 1757 roku w wieku 77 lat. Z jego inicjatywy zbudowano nowy kościół parafialny w 1736 roku. Był założycielem Bractwa Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, które powstało w uroczystość odpustową 8 września 1746 roku.

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2