Księża

Duszpasterze w Smolicach

Pierwszym wymienionym z imienia proboszczem jedno wioskowej parafii Smolice był w roku 1407 pleban Jakub. Czterdzieści lat później dokumenty wymieniają plebana Jana, który w 1446 roku doprowadził do konsekracji kościoła parafialnego w Smolicach. Od roku 1637 czyli od chwili założenia ksiąg metrykalnych ( księgi chrztów i księgi ślubów, natomiast księga zgonów datuje się dopiero od roku1667 ) można ustalić chronologiczny wykaz kolejnych proboszczów i administratorów parafii Smolice. Wykaz ten jest następujący:

DUSZPASTERZE w SMOLICACH od roku 1642

1. 1642 – ks. Jan Mozdzenius z Ostrzeszowa
2. 1650 – ks. Wojciech Briszewicz z Kobylina
3. 1654 – ks. Walenty Rychlewicz
4. 1657 – ks. Mikołaj Muscus z Jarocina
5. 1662 – ks. Paweł Proboski
6. do 1676 nie ma proboszcza. Posługują księża z sąsiednich parafii i zakonnicy z Kobylina
7. 1676 – ks. Tomasz Winszocki
8. 1686 – ks. Wysocki
9. 1692 – ks. Jakub Kazimierz Koszczarski
10. 1695 – ks. Jan Chryzostom Szopniewski z Pleszewa
11. 1695 – ks. Jan Stanisław Sierakowicz
12. 1709 – ks. Walenty Janowski
13. 1711 – ks. Wojciech Ludwik Rogowicz zm. 22.04.1757 l. 77
14. 1757 – ks. Marcin Radujewski
15. 1806 – ks. Jędryczkowski
16. 1808 – ks. Franciszek Doleszyński
17. 1809 – ks. Tomasz Zakijewicz
18. 1824 – ks. Wojciech Szubczyński
19. 1828 – ks. Bonawentura Dembiński
20. 1831 – ks. Paweł Giżewski
21. 1832 – ks. Stefan Wiśniewski
22. 1864 – ks. Zygmunt Jackowiak
23. 1864 – ks. Stanisław Niklewski
24. 1887 – ks. Wawrzyniec Nowakowski
25. 1915 – ks. Stanisław Dubski
26. 1919 – ks. Jan Bąk
27. 1945 – ks. Edward Wiśniewski
28. 1970 – ks. Zenon Robaszyński
29. 1985 – ks. Cyprian Stochaj
30. 2003 – ks. Krzysztof Woźny
31. 2012 – ks. Błażej Dojas

arrow_upward