Ks. Jan Bąk

IMG 0102

ks. Jan Bąk urodził się 22 czerwca 1882 roku w Ołoboku, w powiecie ostrowskim, w gospodarstwie rolnym Ignacego Bąka i Magdy z Frydrychowiczów. Szkołę średnią ukończył w 1905 roku w Gnieźnie, Studia seminaryjne w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 lutego 1909 roku. Przez rok był wikariuszem w Czerminie, a potem przez dziewięć lat w Pleszewie. Od 1910 roku włączył się w nurt prac społeczno – narodowych. W Pleszewie uczestniczył w pracach Towarzystwa Robotników Polskich, Towarzystwie Kobiet Pracujących, w Banku Kupieckim w Pleszewie oraz w Towarzystwie Czytelni Ludowych. Tę ostatnią działalność kontynuował w Smolicach, dokąd 1 lipca 1919 roku został przeniesiony początkowo jako administrator, a później jako proboszcz.

W Smolicach założył Bractwo Matek Chrześcijańskich, Stowarzyszenie Robotników, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Koło Śpiewacze i Koło Ministrantów. Uczestniczył w pielgrzymkach di Lourdes i do Rzymu, brał udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w roku 1938 w Budapeszcie. Jest autorem publikacji pt. "O obrazie Matki Boskiej i Bractwie Matki Boskiej Pocieszenia w Smolicach".

Podczas okupacji ks. Jan Bąk został aresztowany 6 października 1941 roku. Przez miesiąc był więziony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie 4 maj 1942 roku został stracony w komorze gazowej. Na południowo – zachodniej ścianie zewnętrznej kościoła jest umieszczone epitafium ks. Jana Bąka.

arrow_upward