FUNDACJA

117707436 239676833949646 9093503340473217132 n

 

Fundacja

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach

 

powstała w 2020 r. Jej podstawowym celem jest szerzenie kultu Matki Bożej i wiedzy dotyczącej cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach oraz organizacyjne i finansowe wsparcie działań mających na celu ochronę, renowację, konserwację  budynków, budowli, obiektów kościelnych, dóbr kultury sakralnej, a także tworzenie warunków socjalnych dla godnego  pielgrzymowania i turystyki, w tym budowy Centrum pielgrzymkowego.

Wsparcie udzielone Fundacji pomoże zrealizować powyższe cele. Wyrażając z góry naszą wdzięczność za pomoc w tym dziele, zapewniamy o codziennej modlitwie przed łaskami słynący obrazem Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Uzyskane przychody Fundacja w całości przeznacza na cele statutowe.

 
Nr konta bankowego dla przelewów krajowych:

94 1090 1287 0000 0001 4493 3750 w walucie PLN
Fundacja Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Smolice.
Smolice 1, 63-740 Kobylin

Nr kont bankowych dla przelewów zagranicznych:

KOD SWIFT banku: WBKPPLPP
53 1090 1287 0000 0001 4493 4197 (w walucie USD)
Fundacja Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Smolice.
Smolice 1, 63-740 Kobylin

KOD SWIFT banku: WBKPPLPP
30 1090 1287 0000 0001 4493 4223 w walucie EURO
Fundacja Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Smolice.
Smolice 1, 63-740 Kobylin

 

arrow_upward