Kościół Jubileuszowy

 

STRONA OSTATNIA

 Brama Miłosierdzia

                Bullą "Misericordiae vultus" z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy - 20 listopada 2016 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek –  będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”.

            W dniu inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Drzwi te stały się „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję".

            Następnie 13 grudnia 2015 r. w trzecią niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Święte w pozostałych bazylikach papieskich Rzymu, w kościołach lokalnych - 
w katedrach i konkatedrach. Ojciec Święty upoważnił także biskupów diecezjalnych do wyznaczenia sanktuariów i innych kościołów o szczególnym znaczeniu, w których przez cały rok otworzona zostanie taka sama Brama Miłosierdzia.

            Na mocy papieskiego upoważnienia, aby dać możliwość przejścia przez Drzwi Święte, które staną się tym samym Bramą Miłosierdzia i by w ten sposób uzyskać odpust oraz duchowe łaski Roku Świętego, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach dekretem  Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Gądeckiego z dnia 05.11.2015 r. otrzymało przywilej Drzwi Świętych.

Dekret (format PDF)

            Czeka nas zatem Rok Święty pełen duchowych wyzwań. Niech więc w sercach wszystkich przybywających do smolickiego Sanktuarium zapanuje miłość i pokój - nadprzyrodzone owoce świętości Boga, bogatego w miłosierdzie.

Drzwi Święte w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach zostały otwarte 20 grudnia 2015 roku o godz. 15.00. Uroczystości przewodniczył Ks. Dziekan Stanisław Matuszczak.

Otwarcie Drzwi Świętych GALERIA ZDJĘĆ 1
                                             GALERIA ZDJĘĆ 2

Podczas Roku Miłosierdzia pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i przejście przez Drzwi Święte będzie okazją do uzyskania jubileuszowego odpustu.
Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

I. Warunki stałe są następujące:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.; 
3. modlitwa według intencji Ojca Świętego; 
4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego. 

II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem: 

1. Wszyscy wierni 
mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

2.  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe. 

3.  Więźniowie 
mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe. 

4.  Każdy wierny, 
który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.

 

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

 • Grzeszących upominać.
 • Nieumiejętnych pouczać.
 • Wątpiącym dobrze radzić.
 • Strapionych pocieszać.
 • Krzywdy cierpliwie znosić.
 • Urazy chętnie darować.
 • Modlić się za żywych i umarłych.


Uczynki miłosierdzia względem ciała:

 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Więźniów pocieszać.
 • Chorych nawiedzać.
 • Umarłych pogrzebać. 

 GALERIA ZDJĘĆ - Odbiór dekretu przez Księdza Proboszcza Błażeja Dojasa w dniu 13.12.2015 roku w Katedrze Pozanańskiej:

 

arrow_upward