Pieśń do Matki Bożej Smolickiej

TY COŚ W SMOLICACH

1. Ty, coś w Smolicach tron sobie obrała,
    by nam pomagać w życia czas,
    wierzymy Matko żeś nas pokochała
    i nie odrzucisz nigdy nas.

Ref. Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
       zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym, 
       w mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
       Tyś nam Królową, my ludem Twym.

2. Naszą podziękę przyjąć chciej o Pani,
    Serca Ci niesiem pieśnią tą:
     Za łaski strumień tak hojnie wylany,
     Za macierzyńską miłość Twą.

Ref. Byłaś nam źródłem...

arrow_upward