Ks. Stefan Wiśniewski

Ks. Stefan Wiśniewski objął probostwo w Smolicach we wrześniu 1832 roku. Przedtem był proboszczem kobylińskim i dziekanem krotoszyńskim. Zmarł w Smolicach 21 czerwca 1846 roku.

arrow_upward