Życie duchowe i społeczne parafii

Ks. Stefan Wiśniewski

Ks. Stefan Wiśniewski objął probostwo w Smolicach we wrześniu 1832 roku. Przedtem był proboszczem kobylińskim i dziekanem krotoszyńskim. Zmarł w Smolicach 21 czerwca 1846 roku.

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2