Przedszkole

Nowe przedszkole w Smolicach
W piątek 25 lutego 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego, publicznego przedszkola w Smolicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz gminy Kobylin – p. Tomasz Lesiński, przewodniczący Rady Miejskiej – p. Piotr Chlebowski, dyrektor szkoły i przedszkola – p. Marlena Kamińska, wykonawca – p. Hubert Kowalski, szef firmy Wil Bud, oraz Lenka Szymanowska, która reprezentowała przedszkolaków. Po odmówieniu okolicznościowej modlitwy placówkę poświęcił ks. kan. dr Błażej Dojas, proboszcz parafii, kustosz sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Gratulując Władzom Gminy, jak i Dyrekcji Szkoły, podkreślał znaczenie umiejętności współpracy z mądrością Bożą, która zaowocowała pięknym, nowym obiektem. Życzył błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego...

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Był to też czas podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Pamiątkowe statuetki przyznano p. Karolowi Marciniakowi i p. Władysławowi Poślednikowi, obecnemu i byłemu prezesowi HR Smolice oraz p. Marlenie Kamińskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smolicach. Z kolei Dyplom "Przyjaciela Szkoły" otrzymali: były sołtys, który od lat zabiegał o wybudowanie przedszkola – p. Józef Ratajczak, wspomniani wcześniej p. Karol Marciniak i p. Władysław Poślednik, burmistrz Kobylina - p. Tomasz Lesiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie – p. Piotr Chlebowski.

Goście obejrzeli występy dzieci i zwiedzili nowe przedszkole. Tego dnia marzenia kilku pokoleń doczekały się realizacji. Powstała piękna i bogato wyposażona placówka, która pozwoli w komfortowych i przyjaznych warunkach uczyć się, bawić, zaspokajać podstawowe potrzeb rozwojowe dzieci.

 

arrow_upward