Uroczystość Objawienia Pańskiego …

Obchodziliśmy w czwartek 6 stycznia. W polskiej tradycji dzień ten nazywany jest świętem Trzech Króli. Symbolami święta jest opisane w Ewangelii Mateusza wydarzenie, podczas którego poganie, mędrcy ze Wschodu, przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. W uroczystość Epifanii Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi. Świadkami tego daru, jego nosicielami, jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu. Podkreślał to podczas świątecznych Eucharystii ( godz.8:00 i 10:30 ) ks. dr Błażej Dojas, mówiąc, że różne drogi wiodą nas do wiary: nauka rodziców, modlitwa dziadków, przyjaciół, innych ludzi. Jednym Pan Bóg daje wiarę w różnych okolicznościach, a jeszcze inni zdobywają ją tak, jak trzej królowie. Bóg zapalił dla nich gwiazdę. Mateusz mówi, że gwiazda pojawiała się i gasła… Magowie przekonali się, że szukanie Boga jest opłacalne, że nie wolno wycofać się w połowie drogi. Wiara jest bowiem gwiazdą wskazującą nam drogę do Chrystusa. Powinniśmy się cieszyć łaską wiary i ją umacniać oraz prosić Boga o jej pomnożenie.

Na pamiątkę darów, które Chrystusowi złożyli mędrcy – złota, kadzidła i mirry – ks. Proboszcz poświęcił kredę i kadzidło, rozprowadzane wśród wiernych przez Panie z Caritas parafialnej. Wonna woń kadzidła wypełniła świątynię i nasze domostwa. Zgodnie z tradycją kredą wypisuje się na drzwiach litery K+M+B oraz cyfry oznaczające Nowy Rok.

A że uroczystość Trzech Króli wypadała w pierwszy czwartek miesiąca, modlitwą objęto kapłanów i ministrantów, modlono się, a także o nowe powołania kapłańskie z naszej parafii. 06 stycznia jest też dniem patronalnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieciom, które dąży do rozpalenia we wszystkich sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, zarówno duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Mali chrześcijanie spieszą z pomocą – na miarę swoich możliwości – potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają ich codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

Po Mszy św. dzieci zebrane w prezbiterium kolędowały Jezusowi. Była to też okazja do krótkiej rozmowy ks. Proboszcza z najmłodszymi na temat święta Trzech Króli, jego znaczenia, symboliki. Ks. dr Błażej Dojas zwrócił uwagę, że dym kadzidła, który wypełnił świątynię unosi dar naszej modlitwy do nieba, a litery kreślone na drzwiach naszych domostw są świadectwem otwartych drzwi dla Chrystusa, który przychodzi, by nam błogosławić. Jezus Chrystus, który objawia się światu, przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, dla każdego z nas…

 

arrow_upward