Hosanna

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu…

W związku z  trwającą pandemią koronawirusa i wyraźnym wzrostem zachorowań, od soboty 27 marca także  w kościołach  obowiązywały  nowe zasady bezpieczeństwa, tzn.  limit – jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostał obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Stąd Niedziela Palmowa, przypadająca 28 marca, przebiegała pod znakiem nowych obostrzeń sanitarnych. Podczas nabożeństw w kościele mogło być 46 osób z wyłączeniem służby liturgicznej ołtarza. By uniknąć nieporozumień, uczestnicy deklarowali wcześniej swój akces. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w tym roku upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy  było obchodzone w budynku sakralnym. W naszej parafii zrezygnowano tradycyjnej procesji z palmami i konkursu dla dzieci na najpiękniejszą, najwyższą palmę.

Niedziela Palmowa ( 28 marca ) kończy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, czas przygotowań do misterium paschalnego poprzez modlitwę, pokutę, chrześcijańskie uczynki miłosierdzia i rozpoczyna Wielki Tydzień. Tego dnia w naszym sanktuarium sprawowano trzy Msze św.: o godz. 8:00, 10:30 i 14:00  w łączności z nabożeństwem Gorzkich Żali.  Dwóm pierwszym przewodniczył kustosz, ks. kan. dr Błażej Dojas, a popołudniowej koncelebrowanej – ks. kan. Jerzy Szczepaniak w asyście ks. kan. dr. Błażeja. Na początku każdej Eucharystii Kapłan odmówił stosowną modlitwę i pobłogosławił palmy. Ze względu na pandemię, nie było aktu poświęcenia palm. Obrzęd ten nawiązuje do ewangelicznego przekazu, według którego ludzie, tłumnie witający Jezusa w Jerozolimie, wybiegli naprzeciw z gałązkami palmowymi wołając: „Hosanna!" a co wierni zgromadzeni w naszym sanktuarium wyśpiewali w refrenie pieśni na rozpoczęcie celebracji: „…Hosanna, hosanna Synowi Bożemu Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu...”. Zgodnie z odwiecznym zwyczajem wierni przynieśli gałązki wierzbowe ozdobione bukszpanem. Palmy przygotowały także Panie z parafialnej Caritas, a zebrane ofiary przeznaczone są na potrzeby biednych.

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej jest niezwykle bogata, a towarzyszą jej uczucia radości i smutku, od pełnego uwielbienia „Hosanna” do wrogiego: „Ukrzyżuj Go” i pełnego bólu: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”. Stąd Niedziela Palmowa w swojej pełnej radości symbolice kryje też prawdę o Wielkim Tygodniu, którego jest początkiem - prawdę o bólu odrzuceniu, upokorzeniu i śmierci,  ale też prawdę o chwale zmartwychwstania. Opis Męki Pańskiej wg św. Marka odczytywali na przemian, z podziałem na role lektorzy i Kapłan. Podczas porannej Mszy św. Panowie: Jan Kubalski i Wiesław Popiołek, na pozostałych – ministranci: Aleksander i Antoni Czebatura oraz Bartosz Nabzdyk. Podział na role sprawia, że przekaz staje się bardziej żywy.

Podczas niedzielnej sumy szczególną modlitwą objęto p. Katarzynę Chmielarczyk, organistkę parafii, która świętowała swoje 25 urodziny. Kustosz sanktuarium w imieniu społeczności parafialnej życzył jubilatce zdrowia, błogosławieństwa i szczęśliwego życia oraz dobrej współpracy ze św. Błażejem patronem od chorób gardła i św. Katarzyną. Dziękował za to, że poprzez śpiew i muzykę przybliża i prowadzi nas do Boga. Dopełnieniem tych słów było wyśpiewane chóralnie: „Życzymy, życzymy… i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi…”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było pożegnanie ministrantów, którzy kończyli swą służbę. Siedmiu młodych ludzi, dziś dorosłych,  przed wielu laty odpowiedziało na zawołanie Pana Jezusa i stanęło przy ołtarzu. Byli to: Patryk Białek ( prezes ministrantów), Jakub Dalibor, Jakub Kaczmarek, Adam Kulawski, Mateusz Sobański, Paweł Sobański i Wojciech Wojtyra, Dziś złożyli na ołtarzu bukiet czerwonych róż jako wyraz swej wdzięczności, przywiązania. Ks. Proboszcz zwracając się do nich, mówił, że to dla niego smutny i trudny czas, przez dziewięć wspólnych lat wiele razem przeżyli, uczyli się od siebie nawzajem. Przychodzi jednak taki moment, kiedy trzeba ustąpić miejsca młodszym, którzy już czekają, by zająć ich miejsce. Chłopcy żegnają się ze służbą, ale nie z ministranturą, bo przechodzą do Bractwa Ministranckiego, a tam pełnią służbę na rożnych odcinkach życia, gdzie Bóg ich posłał – w pracy, rodzinie, uczelni… Gdzie czynią dobro, tam służą Jezusowi. Ministrantem zostaje się na całe życie – podkreślał ks. Proboszcz. Życzył młodzieńcom, by nigdy nie zostawili Pana Jezusa, któremu służyli tyle lat, niektórzy kilkanaście, by zawsze był dla nich przewodnikiem, by szli za Nim, po Jego śladach, a nie obok, bo wtedy ta droga donikąd prowadzi. Jeśli uda się przejść po Jego śladach, to cóż piękniejszego ich czeka, jak otrzymać  piękną białą szatę w niebie. „On Was otoczy  kiedyś blaskiem chwały, ale bądźcie Mu wierni. Idźcie szczęśliwie w drogę z Jezusem i Matką Bożą, która tu Was wychowywała i której służyliście. Ona czeka na swoją koronację i będziecie Jej dalej służyć, pomagając pielgrzymom…” - mówił ks. Proboszcz. Każdy z Panów otrzymał na pamiątkę album, wydany z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II, a w nim dedykacja: „Ministrantem zostaje się na zawsze. W dniu zakończenia pełnienia funkcji ministranckiej i przejścia do Bractwa Ministranckiego, z serdeczną modlitwą – ks. Błażej Dojas, wasz Proboszcz. Smolice, Niedziela Palmowa, 28 marca 2021 roku”. Ks. Kustosz życzył odchodzącym ministrantom, by i oni  pięknym życiem tworzyli swój własny album…

Tu nastąpił obrzęd zdjęcia alb, piękny i wzruszający moment. Każdy z kończących służbę ministrantów zdjął ją, poskładał w kostkę i złożył na ołtarzu głównym, u stóp prezbiterium, przyklękając na kolano... Moment wręczenia albumu to symboliczne „pożegnanie” z ks. Proboszczem i  powitanie z prezesem Bractwa Ministranckiego p. Józefem Winnym.

Wydarzenia tegorocznej Niedzieli Palmowej  na pewno przejdą do historii parafii z wielu względów,  ale jedno nie zmieni się, że Jezus Chrystus jest Królem, który przyszedł na świat, aby poprzez swoją mękę i śmierć wybawić ludzkość od wiecznej zagłady grzechu, a uczestnictwo w tych świętych obrzędach pomaga głębiej wejść w tajemnice Triduum Paschalnego.

 

 

 

arrow_upward