Wesoły nam dzień dziś nastał ….

Wesoły nam dzień dziś nastał ….

20200412 113908

Niedziela Wielkanocna jest największym świętem w całym roku liturgicznym, świętem radości, bo zwycięstwo już się dokonało, a zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią…

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia sanitarno-epidemiczne nie odbywały się procesje rezurekcyjne. Uroczyste Msze św. o godz. 8.00 i 10.30 sprawował tego dnia ks. dr Błażej Dojas. Słowa homilii skłaniały do głębokiej refleksji. Kapłan  mówił o wydarzeniach Wielkiej Nocy, które umacniają naszą wiarę, utwierdzają w przekonaniu, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Kapłan przywołał słowa św. Pawła, który mówił, że: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, próżne jest nasze przepowiadanie”. Trudno było uwierzyć w ten fakt bezpośrednim świadkom wydarzeń – Marii Magdalenie, św. Piotrowi, św. Janowi, którzy szukali dowodów na potwierdzenie faktu zmartwychwstania. 
W innym miejscu św. Paweł mówił: „Jeśliście z Chrystusem powstali, szukajcie tego, co w górze…” . Jaka jest nasza wiara? – postawił pytanie retoryczne mówca. Chrystus nie wymaga od nas wiele, pragnie byśmy Go miłowali; z wiarą i miłością prowadzić swoje życie; zaprosić Go do swojego życia, szczególnie dziś, w tej trudnej sytuacji, w czasie epidemii, by być z Nim i w Nim, by wyciszyć się, spojrzeć głębiej na siebie, na swoją rodzinę, by wreszcie zatrzymać i pomyśleć, po co żyję i dla kogo żyję!

Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo. Muzyką i śpiewem  uświetniły celebrację organistki: p. Katarzyna Chmielarczyk i p. Dorota Niestrawska.

O godz. 14.00 przy wtórze dzwonu z wieży kościelnej ze świątyni wyruszył Chrystus
w monstrancji.
Prawie w każdą niedzielę Wielkiego Postu, z wiatrem i pod wiatr, w deszczu i słońcu, wiosennym chłodzie, szedł ulicami, drogami, a czasem i bezdrożami poszczególnych wsi parafii jako Chrystus cierpiący, by być z nami, wspierać, dodawać odwagi i otuchy, błogosławić. Dziś przyszedł do każdego z nas jako Zbawiciel ZMARTWYCHWSTAŁY, w pełnej chwale, zwycięski.
Parafianie, którzy nie mogli uczestniczyć w wielkanocnych celebracjach, przyjmowali Go ze wzruszeniem, wdzięcznością i wielką radością. Wielkie Bóg zapłać ks. dr. Błażejowi za ten piękny dar Bożego błogosławieństwa!!!

Poniedziałek Wielkanocny jest przedłużeniem radości ze świętowania zmartwychwstania Chrystusa, byśmy mogli dobrze, owocnie przeżyć ten czas i zapisać w swoich sercach. Suma sprawowana tego dnia przez ks. kan. dr. Błażeja Dojasa była Mszą św. dziękczynną
za zakończenie czteroletniej kadencji i posługi parafialnej Radnych – Rad  Duszpasterskiej
i Ekonomicznej, którzy, na mocy nominacji ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, doradzali, pomagali, troszczyli się o dobro parafii.  Modlitewną intencją objęto wszystkich Radnych, ich Rodziny, a także ks. kan. Jerzego Szczepaniaka w 73 rocznicę urodzin.

Tradycyjnie już w Poniedziałek Wielkanocny w kościołach w całym kraju odczytywany jest list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w  tym roku zatytułowany: "Posłańcy paschalnej nadziei i orędownicy miłości do Ojczyzny", nawiązujący do dwóch wielkich postaci głęboko wpisanych nie tylko w dzieje Uczelni, ale przede wszystkim w dzieje  polskiego Kościoła - Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rektor nawiązał też do wyjątkowości tegorocznych świąt, przeżywanych w czasie naznaczonym pandemią. „Nasze myśli i serca przepełnia obawa o zdrowie i życie nas samych i naszych bliskich. Niekiedy towarzyszy nam poczucie bezsilności. Dojmująco odczuwamy nietrwałość oraz kruchość naszego losu. Wielu cierpi i umiera w samotności. Boleśnie przeżywając zagrożenie chorobą, odizolowanie, oddzielenie od bliskich, szukamy pociechy i pokrzepienia. W tym wyjątkowym czasie oczekujemy więc jak nigdy wcześniej upragnionej łaski Bożego miłosierdzia”. (…) Składając wielkanocne życzenia napisał : „W tym czasie szczególnie potrzebujemy męstwa i odpowiedzialności, ofiarnego i wrażliwego bycia dla innych, wzajemnej życzliwości i solidarności. Tyle razy w naszych dziejach potrafiliśmy je heroicznie urzeczywistniać…”.

Na zakończenie celebracji ks. dr Błażej Dojas przypomniał, że 14 kwietnia obchodzimy rocznicę przyjęcia Chrztu Polski, święto ustanowione przez Sejm w 2019 r. Jest to okazja, byśmy pamiętali o własnym Chrzcie św. o swoich rodzicach, chrzestnych, kapłanach, dzięki którym zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i otrzymaliśmy piękne imię Dziecka Bożego…

Inne to były święta. Nie mogliśmy bezpośrednio przystąpić do ołtarza, ale w sposób duchowy łączyliśmy się ze Zbawicielem, który wypełniał nasze serca ufnością, pokojem i nadzieją, a nasze rozterki i cierpienia składaliśmy Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii. Stąd nieustanne wołanie: „Święty Boże, Święty mocny, / Święty a Nieśmiertelny / Zmiłuj się nad nami…”  

 

 

arrow_upward