Zakończenie roku szkolnego

Ofiaruję Tobie, Panie mój…
Zakończony rok szkolno – katechetyczny. A ten przypadał w pięknym dniu, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tym roku 24 czerwca), w dniu naszego odpustu parafialnego. Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask…

Mówił o tym ks. Proboszcz celebrując o godz. 8:00 Mszę św. w intencji nauczycieli, katechetów, uczniów, pracowników szkoły, rodziców, dziadków, a więc wszystkich którzy pomagali, by dzieci rozwijały się, zdobywały wiedzę, kształtowały ducha. „We wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. Prośmy Matkę Bożą, która do nas wraca w Jej cudownym wizerunku, po okresie renowacji, by nam błogosławiła. Cieszmy się jej przybyciem” – mówił ks. Proboszcz.

Podczas liturgii szczególną wymowę miała procesja z darami. Dzieci niosły: kwiaty, wyraz wdzięczności za cały rok szkolny; katechizm, symbol całorocznej pracy – nauki, aby bardziej poznać i ukochać Jezusa i być bliżej Niego; plecak, znak nadchodzących wakacji, czasu, kiedy nie zapominają o Panu Bogu; wodę, źródło życia, przez którą podczas Chrztu św. stali się dziećmi Bożymi; wino, które stanie się Krwią Chrystusa, by była umocnieniem w drodze do świętości; hostię, która stanie się prawdziwym Ciałem Chrystusa, z prośbą, by dał im silną wiarę, by zawsze chętnie przyjmowali Go do serca i stawali się lepsi.

Na zakończenie Eucharystii ks. dr Błażej Dojas życzył dzieciom dobrych wakacji, radosnych przeżyć, prosił o niezapominaniu o modlitwie, o tym, że Pan Jezus nas kocha, a także o uczestnictwie we Mszy św. gdziekolwiek będą wypoczywać. Dziękował Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły za cały rok pracy, życzył dobrego odpoczynku. Dziękował też Katechetom: Weronice Piasnej i Waldemarowi Swornowskiemu, którzy w tym roku zastępowali p. Małgorzatę Bieganek Szczurek, przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia i prowadzili uczniów po ścieżkach wiary. Liturgię uświetniła śpiewem schola.

O godz. 11:00 odbyło się pożegnania szkoły przez kl. 8. W uroczystości uczestniczył także ks. Kustosz, gratulując absolwentom i ich rodzicom, mówił o potrzebie nieustannej troski o wychowanie i nauczanie dzieci.

 

arrow_upward