Są na ziemi tej takie miejsca … - ogłoszenie decyzji Ojca Świętego o koronacji

Są na ziemi tej takie miejsca … - ogłoszenie decyzji Ojca Świętego o koronacji

Dzień 1 stycznia 2021 r. zapisze się wielkimi literami w historii smolickiej parafii. Parafrazując słowa z Ewangelii św. Łukasza, można by powtórzyć: „Zwiastuję Wam radość wielką…”. W obecności  grupy parafian i gości (odpowiadającej przepisom wynikającym z trwającej pandemii i reżimu sanitarnego) oraz rzeszą  wiernych z kraju i zagranicy zgromadzonych na bezpośredniej transmisji, podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10:30, odczytano wolę papieża Franciszka dotyczącą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej i Dzieciątka.

Tradycyjnym: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” powitał wszystkich ks. kan. dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium, wracający po trzymiesięcznej chorobie, walce o życie i zdrowie. Dziękując za wyjątkowy czas rekolekcji, ciszy, izolacji, choroby – koronawirusa, które były niezwykłym doświadczeniem, skierował wiele ciepłych słów do wszystkich, którzy go wspierali, troszczyli się, otoczyli opieką. Byli to: rodzina, księża biskupi, ks. Jerzy Szczepaniak, który przez cały czas służył społeczności parafialnej i dekanalnej, ks. Sławomir Nobik, proboszcz z Zalesia Wielkiego, który podjął się postu w intencji jego przeżycia; kapłani i siostry zakonne, lekarze i służby medyczne ze szpitali w Poznaniu i Puszczykowie, którzy stoczyli walkę o życie po operacji kolana i zarażeniu się koronawirusem; pracownicy Sanepidu z Krotoszyna, policja, sąsiedzi pp. Felicja i Tadeusz Kubiakowie, p. Janka Kubisiak, parafianie, służba liturgiczna ołtarza – ministranci, którzy tęskniąc za swoim proboszczem, nagrali dla niego filmik, panie organistki, Bractwo Ministranckie, Matki Różańcowe, dzieci, które przysyłały laurki…, młodzież z bezcennymi esemesami oraz wielu, często bezimiennych, którzy trwali na modlitwie…

Covid przychodzi jak złodziej, nie wiadomo kiedy i o której godzinie. Wiem, jak boli, on niesie śmierć. Bądźmy bardzo roztropni i ostrożni, bądźmy w jedności z tymi, którzy go złapali i walczą; z tymi, którzy pomagają tę walkę przetrwać i ją wygrać”. – mówił ks. Błażej. „Bóg zapłać!”

W dalszej części uroczystości Bożej Rodzicielki ks. Kustosz mówił o wyjątkowości tego dnia, przybliżając procedurę przygotowań. Od momentu  ustanowienia sanktuarium, tj.  od 29 października 2014  r. i inauguracji 2 maja 2015 r. trwaliśmy na modlitwie o koronację Matki Bożej i Jej Dzieciątka.  Wynikało to z kultu maryjnego, trwającego w tym miejscu od XIII w. i miłości do Matki Bożej. Modlitewne starania zaowocowały pismem z dn. 5 marca 2020 r. skierowanym do J.E. Abp. dr. Stanisława Gądeckiego, zawierającym prośbę o koronację, opis historii obrazu i kultu maryjnego. Prośba została przyjęta i pozytywnie rozpatrzona. Sekretariat Ks. Arcybiskupa poprosił o uzupełnienie, uzasadnienie  prośby, o opinię różnych grup społecznych i parafialnych. Pismo datowane dn. 12 marca 2020 r. podpisali sołtysi wsi Pasierby, Raszewy, Smolice, Zdziętawy, dyrektor, nauczyciele, katechetka i pracownicy SP w Smolicach, Rady Parafialne, Matki Różańcowe, parafialna Caritas, Bractwo Ministranckie, ministranci, czwartkowa grupa formacyjna dorosłych, dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego. Prośbę o zgodę na koronację wysłali też: kapłani z dekanatu jutrosińskiego (19 marca 2020 r.), Burmistrz Kobylina – p. Tomasz Lesiński (26 marca 2020 r.), Starosta Krotoszyński – p. Stanisław Szczotka (08 kwietnia 2020 r.), Wojewoda Wielkopolski – p. Łukasz Mikołajczyk (18 maja 2020 r.). Ks. Kustosz odczytał treść wszystkich wysłanych próśb, a te znajdują się w dokumentacji parafii. Wszystkie zawierały szerokie uzasadnienie, m.in. – wyraz dziękczynienia za opiekę Maryi przez tyle wieków, a zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy szczególnie potrzeba pokrzepienia i pomocy Matki Bożej, podniesienie rangi sanktuarium, szerzenie kultu… Wymienione wyżej dokumenty uzupełniające zostały przekazane do Sekretariatu Metropolity Poznańskiego 26 maja 2020 r., w Dzień Matki, i w ten sposób zakończył się proces na szczeblu diecezjalnym, a zaczęło się procedowanie w Stolicy Apostolskiej w Rzymie przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę. Procedowanie zakończyło się pozytywnie.

I kiedy nadszedł historyczny moment odczytania decyzji,  przy wtórze  pieśni „O, Maryjo, witam Cię…”, odsłonięto cudowny wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Aktu zapoznania wiernych z wolą papieża Franciszka dokonał ks. kan. Jerzy Szczepaniak, wielki czciciel Matki Bożej. Woli Stolicy Apostolskiej zgromadzeni wierni wysłuchali w postawie stojącej. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła odpowiedzi na prośbę J.E Abp. dr. Stanisława Gądeckiego z dn. 10.07.2020 r.  W decyzji czytamy: „mocą specjalnej władzy nadanej Kongregacji przez papieża Franciszka, z wielką chęcią przyznajemy, aby cudowny wizerunek błogosławionej Maryi Dziewicy, przedstawiony z Panem Naszym Jezusem Chrystusem Dziecięciem, który pod tytułem Uzdrowienia Chorych w sanktuarium w Smolicach jest czczony, w imieniu i z autorytetu tegoż papieża drogocennymi koronami przyozdobiony być mógł. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia…”. Dokument z datą: 07 października 2020 r. we wspomnienie Najświętszej Maryi Dziewicy Różańcowej, podpisał kard. Robert Sarah – prefekt Kongregacji i Abp Arthur Roche - sekretarz.

Tu rozległy się gromkie oklaski, a przy wtórze sanktuaryjnego hejnału wygranego przez trębaczy: Łukasza Maćkowiaka (trąbka), Ireneusza Chmielarczyka (klarnet), Wojciecha Grześkowiaka (trąbka), przedstawiciele parafialnych grup duszpasterskich:  Urszula Szpak (nadzolatorka Żywego Różańca), Józef Winny (prezes Bractwa Ministranckiego) i Tadeusz Kubiak (członek Rady Ekonomicznej) u stóp obrazu Matki Bożej, Smolickiej Pani, złożyli kosz z kwiatami, ozdobiony biało – niebieskimi szarfami…

W pieśni „Przed oblicze Twoje, Matko…” wyśpiewano swoją wiarę, przynależność i ufność:

„ ….Jesteś Chorych Uzdrowieniem,

w bólu, w smutkach Pocieszeniem,

Tyś Nadzieją jest naszą – Maryjo.

Przez matczyne serce Twoje, Bożych łask nam wyproś zdroje,

U Jezusa, Syna Twego, Maryjo…”

 

Kustosz sanktuarium, dr Błażej Dojas podkreślał wielką radość płynącą z papieskiej decyzji, mówił o  wyróżnieniu parafii, i  że „zrobimy wszystko, by to święte miejsce było rozsławione w kraju i na świecie”. Teraz przed nami czas przygotowań  na szczeblu parafialnym, dekanalnym, diecezjalnym. Zakończyć musi się peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w diecezji i  czas pandemii… Słowami modlitwy „Pod Twoją obronę…” proszono Maryję o Jej wstawiennictwo i opiekę.

Ukoronowaniem wydarzenia była uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Jerzy Szczepaniak w asyście ks. kan. dr. Błażeja Dojasa, kustosza sanktuarium. Homilię, której tematem była postać Maryi Rodzicielki, ks. Celebrans zakończył życzeniami: „…Na progu Nowego Roku oddajmy się w opiekę Bożej Rodzicielki, naszej Matki. (…) Niech będzie obecna w naszym życiu w smutkach i radościach. Była z nami w ubiegłym roku, będzie i teraz… Idźmy pełni ufności razem z Maryją, trzymajmy się Jej sercem i duszą. Zawierzmy Matce Najświętszej, w tym pierwszym dniu nowego roku, samych siebie i to, co jest dla nas najdroższe. Amen”.

Po Komunii św. zgromadzeni w sanktuarium wierni stojąc, wyśpiewali  Magnificat – „Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego…”, hymn uwielbienia, dziękczynienia Bogu. Kustosz sanktuarium podziękował za wspólną modlitwę i życzył: „…Niech  Matka Boża prowadzi w Nowym Roku. Kto idzie z Nią, - cokolwiek by się działo -, ten zawsze dojdzie do celu, zawsze dojdzie do Bożego Serca. Szczęśliwej drogi z Matką Bożą w ten nowo rozpoczęty  Rok 2021”. Uroczystego błogosławieństwa, kończącego świętą liturgię udzielił ks. kan. Jerzy, po czym wyśpiewano pieśń „Ty, coś w Smolicach, tron sobie obrała…” i suplikację, pieśń błagalną, wypraszając łaskę  ustania epidemii koronawirusa.

Niezwykłe wydarzenie historyczne, radujące każde serce.  Uroczystego charakteru nadała mu oprawa liturgiczna i muzyczna w wykonaniu organistek, Pań: Katarzyny Chmielarczyk i Doroty Niestrawskiej.  Daj Boże, byśmy doczekali koronacji, bo „…Są na ziemi tej takie miejsca – jak śpiewano - do których chętnie się wraca, gdzie Matka czeka na nas najlepsza i pokój duszy przywraca. To właśnie tu w Smolicach, u Maryi. To właśnie tu - tak wiele dzieje się. Ile tu łask i miłości Matczynej, to właśnie tu powracać zawsze chcę…”.

Przed nami teraz czas przygotowań duchowych i organizacyjnych. W Nowy Rok 2021 wkraczamy więc z ufnością, radością i nadzieją.

 

arrow_upward