Z Mędrcami do Betlejem …

Galeria zdjęć

W środę 6 stycznia 2021 r. obchodzono  uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji nazywaną świętem Trzech Króli.  Tego dnia w Kościele katolickim przeżywamy tajemnicę objawienia Boga – Jezusa Chrystusa –  wszystkim ludom i narodom ziemi, których reprezentują trzej magowie, mędrcy ze Wschodu. Oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus, złożonemu na sianie, i ofiarowanie mu darów było wyrazem uznania jego wielkości i godności królewskiej. Tego dnia sprawowano w naszym sanktuarium trzy Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 18:00, połączoną z cotygodniową nowenną do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Dopołudniowe Eucharystie sprawował ks. kan. Jerzy Szczepaniak. W homilii nawiązał do czytanych tekstów, by przez ich pryzmat spojrzeć na własne życie. Wskazał na elementy łączące mędrców i chrześcijan. Są to gwiazda, która prowadziła magów do betlejemskiej stajenki, a naszą gwiazdą jest wiara. Drugim elementem jest droga, która często nie jest wolna od trudów, niebezpieczeństw. I dziś często spotykamy na niej „sukcesorów Heroda”, ale wiara jest drogą do Boga. Bóg jest celem ostatecznym. Mędrcy oddali Jezusowi pokłon i złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. Wartości darów nie można jednak mierzyć miarą wartości materialnej, ale skalą miłości ludzkiego serca. Tu Kapłan wskazał, że największym darem był dar życia męczenników. (…) „Naszym darem dla Jezusa niech będzie miłość do Boga i ludzi, wierność obowiązkom rodzinnym i społecznym,  pracowitość, uczciwość i życzliwość, codzienna modlitwa i niedzielna Eucharystia. Niech nasza wiara będzie naszym drogowskazem, kierującym ku Chrystusowi, który jest miłosierną miłością”. – posumował ks. kan. Jerzy. 

            Każdą Mszę św. kończyła stosowna modlitwa i błogosławieństwo  kadzidła i kredy, którą oznacza się drzwi na znak przyjęcia prawdy o wcieleniu Syna Bożego. Zgodnie z tradycją po powrocie do domów wierni kredą kreślili  na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona mędrców lub C+M+B – będące pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Christus Mansionem Benedicat), dodając jeszcze aktualny rok. Wonny zapach kadzidła napełnił domostwa parafian. Pobłogosławione: kredę i kadzidło rozprowadzała parafialna Caritas, dołączając śpiewniczek kolęd, papierowe korony oraz gazetę „Pomagamy misjom”, bowiem w uroczystość Objawienia  Pańskiego Kościół w Polsce przeżywa Dzień Modlitw i Pomocy Misjom. Była to więc okazja do pomocy, do wsparcia datkami tych, którzy ewangelizują na krańcach świata i służą ubogim, czynią to mimo pandemii.

            Wieczorną liturgię poprzedziła pierwsza w tym roku nowenna do Pani Smolickiej, by u Jej stóp złożyć prośby płynące z różnych stron kraju i z zagranicy, by ( tak, jak i w modlitwie powszechnej ) modlić się o dobre  przygotowanie do uroczystości koronacji Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, byśmy zjednoczeni z Bogiem mogli powtarzać Jej hymn uwielbienia: „Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”. W Eucharystii koncelebrowanej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. kan. Jerzego Szczepaniaka w asyście ks. kan. dr. Błażeja Dojasa i ks. Sławomira Nobika, proboszcza z Zalesia Wielkiego zanoszono też dziękczynienie za 65. lat pożycia małżeńskiego naszych parafian, Państwa Teresy i Józefa Jarusów. Wielkie wydarzenie dla całej wspólnoty. Jubilatom  ( trwającym na modlitwie na bezpośredniej transmisji ) i całej rodzinie ks. Proboszcz życzył zdrowia
i opieki Matki Bożej...    

            Na zakończenie Mszy św. ks. dr Błażej, kustosz sanktuarium, mówiąc, że modlitwa i post góry przenoszą, osobiście i publicznie z wielką wdzięcznością podziękował ks. Sławomirowi Nobikowi, który podjął się postu, by chory na koronawirusa nasz Proboszcz mógł przeżyć, wrócić do sił i stanąć przy ołtarzu… Dziękował też wszystkim, życząc, by łaska Boża towarzyszyła, a Ta, w której cudowny wizerunek się wpatrujemy, wstawiała się za nami. Niech ci, którzy są chorzy, samotni  i w izolacji nie tracą ducha, a z różańcem  w ręku pokonują trudności.
            Liturgię wieńczył nasz hymn parafialny, zawsze wykonywany w postawie stojącej: „Ty, coś w Smolicach…”, po czym wyśpiewano suplikację i zasłonięto obraz Matki Bożej. Uroczystość uświetniły śpiewem organistki, Panie Dorota Niestrawska i Katarzyna Chmielarczyk.

            Piękny dzień łączności z Bogiem, który pozwala uwierzy kolejny raz w  jeszcze jedno Boże Narodzenie…

arrow_upward