Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

przypadająca 3 maja, w IV niedzielę Wielkanocy, to już 57. Światowy Dzień Modlitw o powołania do służby Bożej. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Jest to też okazja do dziękowania za naszych duszpasterzy i tych wszystkich, którzy odważnie poszli za głosem Pana i prośby, by nigdy nie zabrakło tych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Pana Jezusa, aby pójść za Nim. To także święto narodowe, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Modlono się więc za Ojczyznę i rządzących, a także z Polonię rozsianą we wszystkich zakątkach świata.

Suma sprawowana tego dnia przez ks. kan. dr. Błażeja Dojasa miała też  wyjątkowy charakter. Od lat w pierwszą niedzielę maja przybywała do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ponad stuosobowa piesza pielgrzymka z Parafii pw. św. Elżbiety z Jutrosina. Ze względu na sytuację pandemii, z zachowaniem wszelkich nakazanych środków bezpieczeństwa, dziś przybyli tylko jej przedstawiciele, czworo młodych ludzi, studenci różnych uczelni, którzy nieśli swoje intencje i te, które przekazali im jutrosińscy parafianie, by złożyć je u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, powierzyć i zawierzyć Jej swoje życie, swoje troski, swoją codzienność, prosić, by nie zostawiła ich samych w tym trudnym czasie, by im błogosławiła. Przyszli tu pieszo, by wołać o ustanie  pandemii, by uchronić ich i ich rodziny, bliskich, by wypraszać łaskę zdrowia…

W homilii ks. Celebrans starał się wyjaśnić, kim jest ewangeliczny Dobry Pasterz, na czym polega Jego rola w naszym życiu(…), mówił o radości płynącej ze spotkania w modlitwie, kiedy to nie tyle my mówimy, a Jezus do nas przemawia, kiedy pokazuje nam drogę, kiedy jest naszym przewodnikiem i nawet gdybyśmy się zagubili, pobłądzili, to On nas znajdzie, bo jest Dobrym Pasterzem… „Dobrze mieć takiego Pasterza, który zapewnia zbawienie. Dobrze mieć takiego Pasterza, który pokazuje nam Niebo. Dobrze Go mieć przy sobie i w sobie (…). Dobrze mieć takiego Pasterza, warto Go słuchać i iść za Nim do końca. A wtedy już będzie wieczna, jedna owczarnia, no  i jeden Pasterz – Jezus Chrystus”. – podsumował Kapłan.

 

Kończąc Eucharystię ks. Kustosz podziękował pielgrzymom: Natalii, Paulinie, Sławkowi i Kubie za ich piękną postawę, za wiarę, za oddanie się Maryi, pozdrowił jutrosinian, wyrażając ufność, że za rok, wierni tradycji, będą pielgrzymowali do Smolickiej Pani. Kapłan zwrócił się też do Polonii we Francji, Irlandii, Niemczech, w Ameryce i na Madagaskarze i rozsianej na różnych kontynentach, zapewniając o modlitwie… „Bądźcie szczęśliwi z Maryją, która wskazuje na Dobrego Pasterza” – mówił do wiernych obecnych w świątyni i tych, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej na żywo za pomocą mediów.

 

Ufamy, że z pomocą Bożą i przez wstawiennictwo Matki Bożej trudne dni przeminą
i będziemy cieszyć się obecnością pielgrzymów w naszym sanktuarium… Stąd, jak od wielu dni i tygodni wołaliśmy: „Święty Boże, Święty mocny (…), zmiłuj się nad nami… , Wybaw  nas…, Zachowaj  nas…, Wysłuchaj nas, Panie”.

 

arrow_upward