Oto ja, służebnica Pańska …

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadająca 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiona Dniem Świętości Życia, pozwala cieszyć się wielkim darem Boga, który zesłał na ziemię Swojego Syna, który przyniósł nam zbawienie, a także modli o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
            Dzień ten miał w naszej parafii wyjątkową charakter. O godz. 18.00 odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kan. dr. Błażeja Dojasa z udziałem ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, podczas której poświęcono świece dzieci przygotowujących się do I Komunii św. .

We wstępie Ksiądz celebrans zwrócił uwagę, że dzięki „Fiat” Maryi Syn Boży stał się człowiekiem. Bóg posłał swego Syna, by Ten przyniósł nam zbawienie. Z wielkim szacunkiem myślimy o każdym życiu poczętym – mówił Kapłan. W trakcie Eucharystii modlitwą objęto  dzieci, które w maju przyjmą Jezusa do swoich serc, ich rodziców i katechetkę, p. Małgorzatę  Bieganek – Szczurek.

W homilii ks. kan. Błażej Dojas nawiązał do odczytanej Ewangelii św. Łukasza opisującej moment zwiastowania, gdzie padają najpiękniejsze słowa wypowiedziane przez Maryję: „Oto ja, służebnica Pańska”, a które streszczają się w naszej codziennej modlitwie „Anioł Pański…” Całe życie Maryi to jedno wielkie : „Niech mi się stanie …” . Tu Kapłan przypomniał kilka epizodów z życia Bożej Rodzicielki, od drogi z Nazaretu do Betlejem, po drogę na Golgotę i trwanie pod krzyżem… Tak rozumiała wolę Boga i do końca ją wypełniała. Matka Boża dała przykład, jak wypełniać wolę Boga, należę do tej wspólnoty, w tym Kościele i z tym Kościołem  idę wypełniać wolę Bożą. W dalszej części kazania ks. Proboszcz nawiązał do uroczystości, jaką przeżywały dzieci w tym szczególnym dniu – Świętości Życia, dziękując za rodziców, którzy współpracując z wolą Bożą, dali im życie. Za chwilę te dzieci będą trzymały w dłoniach świece, miłość Bożą, która jest światłością świata. W dniu chrztu św. to rodzice przyjęli to światło, by oświecało drogi życia, teraz dzieci przyjmą je w swoje dłonie i pójdą, wyrażając swą miłość do Pana Jezusa, dziękując za Jego miłość i świętość życia, jest to okazja do wspomnienia własnej I Komunii św., procesu wzrastania w łasce Boga i pójścia za światłem, które poprowadzi nas do światłości nieba”.


            Tu Kapłan odczytywał kolejno imiona dzieci, a Pani Katechetka, zapalała trzymane przez nich świece. Ks. kan. dr Błażej Dojas odmówił okolicznościową modlitwę i pobłogosławił świece. Ze względu na stan pandemii zrezygnowano z aktu ich poświecenia.

            Na zakończenie Eucharystii Kapłan zwrócił się do rodziców, dziękując za poprowadzenie  dzieci do Światłości Świata i prosząc, by stanowili dla nich wzór, by ich światło świeciło jasnym płomieniem, a nie kopciło… Mszę św. zakończył śpiew suplikacji i zasłonięcie obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Uroczystość uświetnili: służba liturgiczna ołtarza, lektorzy – Aleksander i Antoni Czebatura i Bartosz Nabzdyk oraz p. Katarzyna Chmielarczyk.

            I choć obostrzenia sanitarne i stan pandemii nieco przyćmił  blask uroczystości, to na pewno dzień ten pozostanie w pamięci dzieci i uczestników liturgii, bo zwiastowanie Maryi jest także naszym zwiastowaniem. Bóg przekazując Maryi wielką tajemnicę, największy Dar -  swojego Syna, przekazuje Go i nam, a przez nas innym… I tego Daru wkrótce doświadczą w małej, białej okruszynie „Chleba” nasi trzecioklasiści.

 

arrow_upward