Środa Popielcowa

„Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni” – Popielec 2020

Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 26 lutego, rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. To jeden z najważniejszych dni w roku liturgicznym. Mimo, iż nie jest świętym nakazanym, gromadzi w świątyniach wielu wiernych, którzy w tym dniu przyjmują na swoje głowy popiół – znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia, przypomnienia o przemijalności życia ludzkiego, o potrzebie przemiany serc i nawrócenia do Boga.

W naszym sanktuarium liturgię Środy Popielcowej, niezwykle bogatą w symbolikę, celebrowano o godz. 8:00 i 18:00. Wieczorna Msza św. , której przewodniczył ks. kan. dr Błażej Dojas w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka i ks. prob. Sławomira Nobika, połączona była z cotygodniową nowenną do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Celebrans odmówił stosowną modlitwę, pobłogosławił i poświęcił popiół, którym na znak pokuty posypano głowy wiernych. Obrzędowi towarzyszyły słowa: „Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Moment skłaniający do refleksji, a także do podjęcia trzech tradycyjnych praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny, wyrzeczenia się grzechów i zbliżenia się do Pana Boga. Obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszył śpiew okolicznościowych i wielkopostnych pieśni, prowadzony przez Panie: Katarzynę  Chmielarczyk i Dorotę Niestrawską. Celebrację kończyło uroczyste błogosławieństwo.

W Środę Popielcową stajemy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia
i oczyszczenia. Teraz przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca do radosnego przeżywania Wielkiej Nocy poprzez uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych – Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, Koronce do Bożego Miłosierdzia… A przewodniczyć nam będzie Matka Boża Uzdrowienia Chorych, Matka Bolesna, to Ona wskazuje nam drogę, więc:

„Posypmy głowy popiołem,

z Chrystusem nieśmy krzyż społem,

abyśmy z Nim zmartwychwstali

I hymn Mu chwały śpiewali.”

           


Zapraszamy na Drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 17.30 oraz Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 14.00.

arrow_upward