„Dwie drogi, ale jedna świętość” - wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

„Dwie drogi, ale jedna świętość” - wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego
i Matki Czackiej

         Z powodu pandemii, wyznaczona na 7 czerwca 2020 r. beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, została odwołana. Kilka miesięcy później został podpisany dekret beatyfikacyjny Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Papież Franciszek podjął decyzję o wspólnej uroczystości i wyznaczył nowy termin.

W samo południe w niedzielę 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ogłoszono błogosławionymi  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Matkę Elżbietę Różę Czacką, Założycielkę Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

         Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, legat papieski. Eucharystię koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., prymas Czech kard. Dominik Duka OP oraz kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. Obecni byli także biskupi z różnych krajów, m.in. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. Mszę koncelebrowało też ponad 600 księży, w tym wielu wyświęconych przez kard. Wyszyńskiego.

         Mimo ograniczeń pandemicznych w uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział ok. siedem tysięcy wiernych, w tym reprezentacje środowisk związanych z nowymi błogosławionymi,  członkowie rodziny kard. Stefana Wyszyńskiego, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego przez Elżbietę Różę Czacką, ze współsiostrami oraz wychowankowie z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach. We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkowie Sejmu i Senatu, liderzy partii politycznych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska. Przed świątynią zasiadło ok. 3,5 tys. wiernych, z zaproszeniami wysłanymi do parafii na terenie Polski. Uroczystościom, temu niezwykłemu historycznemu wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera i wielkie emocje.

         Wyniesienie  na ołtarze Sług Bożych -  Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej, poprzedziła wypowiedziana przez kard. Kazimierza Nycza prośba do Ojca Świętego o włączenie Ich w poczet błogosławionych. Prośbę uzupełniała prezentacja postaci.  Chwilę potem nastąpił najważniejszy moment beatyfikacji – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Odczytał list apostolski, w którym papież Franciszek wpisał kard. Wyszyńskiego i matkę Czacką w poczet błogosławionych. Kardynał Semeraro poinformował też, że wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja a wspomnienie liturgiczne bł. matki Czackiej – 19 maja.

Po czym zostały odsłonięte wizerunki beatyfikacyjne nowych błogosławionych.  Pośrodku, w  centralnej części ściany prezbiterium została umieszczona ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która dotarła do Świątyni Opatrzności Bożej z trasy peregrynacyjnej
po Archidiecezji Poznańskiej. To dokładnie ten wizerunek, który peregrynował po kraju w czasie Wielkiej Nowenny, wierna kopia obrazu jasnogórskiego, wykonana na prośbę Prymasa Tysiąclecia w 1957 r. Dekorację stanowiły kompozycje roślinne z prostych kwiatów. Oprócz astrów, słoneczników, mieczyków, cynii, tulipanów, w tle umieszczono polną nawłoć, jarzębinę, dębowe gałązki…

Następnie do prezbiterium zostały wprowadzone relikwie obojga błogosławionych. Dokonały tego osoby, które doznały cudu uzdrowienia za wstawiennictwem nowych beatyfikowanych. Relikwiarze już na stałe pozostaną w Świątyni Opatrzności Bożej, znajdą się w Panteonie polskich świętych i błogosławionych. Mają one wyjątkową formę i wymowę. W relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego artysta wkomponował oryginalny rękopis "Aktu osobistego oddania się Matce Bożej" i wizerunek jasnogórskiej ikony.

Natomiast relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej został wykonany w drewnie lipowym i przedstawia Jej wyrzeźbione dłonie, które opuszkami palców czytają napisany wypukłym pismem Braille’a fragment Psalmu 126. Kartki z tekstem są jakby poruszone  powiewem wiatru. Kapsuła z relikwiami została umieszczona pomiędzy słowami psalmu i zawiera fragment kostny.

W homilii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro  przedstawił sylwetki beatyfikowanych, wyraził wdzięczność Bogu za dzisiejszą uroczystość, która odbywa się w Świątyni Opatrzności Bożej, wzniesionej przez naród Polski jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej historii Polski. Wskazał, że nowi polscy błogosławieni przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę i stanowią wzór służby bliźniemu, potwierdzają, że Polska jest Narodem Maryjnym,  ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni wieków, wybitne postaci świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet. O nowych polskich błogosławionych powiedział, że pozostawili oni “wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność”.

         W procesji ofiarnej z darami niesiono: laptop dla uczniów z Rwandy, ornat z aplikacjami wykonany przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach, kielich i świecę przekazane przez Prezydenta RP, ikonę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego niesioną przez przedstawicieli Kościoła Grekokatolickiego, obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy w Zambii, ofiarowany przez Instytut Prymasowski. Podczas Modlitwy Eucharystycznej po raz pierwszy wymieniono imiona nowych błogosławionych.

         Po Komunii św. wybrzmiało uroczyste Te Deum Laudamus, po czym kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podziękował  wszystkich, którzy  zaangażowali w sprawę beatyfikacji i w organizację dzisiejszej uroczystości: „Bogu niech będą dzięki za wielki dar nowych Błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej (…). Niech będą  oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną!” – powiedział metropolita warszawski.

Po końcowym błogosławieństwie udzielonym przez kard. Marcello Semeraro  zabrzmiała pieśń “Boże coś Polskę” w wykonaniu kilku chórów, uświetniających uroczystość beatyfikacyjne. Błogosławieństwem objęto też parafian z Ochotnicy Dolnej w diecezji tarnowskiej, którzy przywieźli na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pw. bł. Stefana Wyszyńskiego…

Warszawskie uroczystości beatyfikacyjne transmitowane były przez wiele stacji telewizyjnych i radiowych. Dzięki temu miliony Polaków mogły „spotkać się” we wspólnej modlitwie. Wartości przekazywane przez nowych błogosławionych są ciągle aktualne.   Pozostawili nam swoisty testament. Słowa Kardynała Wyszyński są wskazaniem na współczesne czasy: „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”. „Naszą mocą jest modlitwa. Gdybyśmy osłabli w modlitwie, nie moglibyśmy ręczyć za jutro, ale gdy się modlimy, możemy być spokojni”. "Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.", a  "Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać." Wielki Prymas powiedział też: „Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie” I w naszej parafii modliliśmy się o beatyfikację ks. kard. Wyszyńskiego, a w dniu uroczystości w prezbiterium stanął Jego portret ozdobiony bukietem biało – czerwonych róż i płonącymi świecami. Ufamy, że nowi błogosławieni będą orędować za nami.

W niedzielę 19 września sprawowano w naszej świątyni koncelebrowaną Mszę św. dziękczynną, której przewodniczył ks. kan. dr Błażej Dojas. Homilię wygłosił ks. kan. Jerzy Szczepaniak, dając bardzo osobiste świadectwo. To on 43 lata temu przyjął świecenia kapłańskie  z rąk bł. Prymasa Tysiąclecia i z Jego błogosławieństwem  odtąd idzie kapłańską drogą. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii św. Marka, mówiącej o Jezusowej służbie ludziom, o wzywaniu do pokory,  zwrócił uwagę na postawę bł. kard. Wyszyńskiego, kapłana, męża stanu, nauczyciela, wychowawcy narodu, człowieka wiary, nadziei i miłości. Ks. Jerzy mówił o nauce w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, osobistych spotkaniach z bł. kardynałem Wyszyńskim,  o Jego  niezwykłej charyzmie, szacunku  do drugiego człowieka i ogromnej pokorze… Jego zawierzenie Maryi wydało wiele owoców. Można powiedzieć, że miało ogromne znacznie nie tylko dla życia duchowego samego Prymasa, ale również dla całej Jego posługi pasterskiej, a  także dla Kościoła w Polsce, w trudnych komunistycznych czasach, a także dziś.  „Wszystko postawiłem na Maryję” – mówił bł. kard. Wyszyński, a zawołaniem bł. matki Elżbiety Róży Czackiej były słowa „Przez krzyż do Nieba!”. Niech ich przykład będzie dla nas wzorem, lekcją pokornej drogi ku naszej świętości – podsumował kapłan.

         Niech ten niezwykły czas obcowania, doświadczania obecności świętych pomaga w umacnianiu naszej wiary.  

 

arrow_upward