Dzień z wdzięcznością przeżyć

Galeria Zdjęć

Koniec roku kalendarzowego to czas podsumowań, podziękowań. W ostatnim dniu roku,
w liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra o godz. 16:00 ks. kan. dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynną, kończącą rok 2019.

W bardzo wymownej homilii zwrócił uwagę na potrzebę dziękowania: „…kto dziękuje, podwójnie otrzymuje…”. Nawiązał też do jednej z Ewangelii św. Łukasza, opowiadającej
o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych. Ale tylko jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga i dziękując Mu. Doznał przemiany fizycznej i duchowej. Odpowiedział gestem wiary, odpowiedział wdzięcznością. Tak i my skoro umiemy prosić, powinniśmy i dziękować, by Niebo
i Ziemia mogły się radować  w nas i przez nas. Kolejny rok zostaje zamknięty pieczęcią życia wiecznego, życia, do którego zdążamy. „Czas ucieka, wolność czeka”. Przybywamy do tego miejsca, wybranego przez Boga, by tu wypraszać łaski. Kapłan przywołał słowa ks. Aleksandra Federowicza, który powiedział: „Każdy człowiek niezależnie od wieku, zawodu, majątku, wykształcenia i stanu zdrowia musi wykonać jeden czyn, a mianowicie przeżyć dzień. (…) Z przeżytych dni buduje się całe życie”. Człowiek ma świadomość upływającego czasu i świadomość wieczności. Przemijanie czasu możemy obserwować w swoim ciele, a wieczność – w duszy. A ta jest przed nami. Chcemy, by nasza wieczność stawała się coraz piękniejsza, dojrzalsza, idziemy po radość… Ks. Celebrans przywołał też słowa św. U. Ledóchowskiej o wdzięczności Bogu za każdy przeżyty dzień.

Ks. Proboszcz podsumował mijający rok. Podkreślał, że to miejsce, które wybrał Pan Bóg,
a Matka Boża doświadcza czci i miłości tych, którzy pielgrzymują do tego miejsca z nadzieją i ufnością, że Zbawca pomoże, uwolni od tego, co zniewala zarówno duchowo, jak i fizycznie. Niech ten rok pozwala wzrastać, daje nadzieję, że jesteśmy wybrani, że Pan Bóg spogląda na nas Matczynymi oczami… - podsumował Kapłan.

Po komunii św. zabrzmiało uroczyste Te Deum laudamus, a celebrację Eucharystii zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Modlitwą
i pieśnią najpierw przepraszano za wszelkie uchybienia względem Boga i drugiego człowieka, dziękowano za obfitość darów, jakie otrzymaliśmy i wobec niewiadomej życia, klęcząc u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, proszono o Jej wstawiennictwo w nowym roku. Ks. Proboszcz dziękował też wszystkim, którzy pracują dla dobra parafii, jej rozwoju, przyczyniają się do szerzenia kultu Maryi.

Uroczyste błogosławieństwo zakończyło tę Mszę św. W obliczu tego, co „nowe”, co nieznane, w pieśni kończącej Eucharystię wyśpiewano: „Panie, proszę, spraw, aby życie mi nie było obojętne…”.

O godz. 23:00 miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, kiedy to wierni w indywidualnej modlitwie mogli dziękować Bogu za miniony rok. O północy ks. dr Błażej Dojas odprawił Msze św. na rozpoczęcie nowego roku 2020. Uroczystości zakończył koncert akordeonowy braci  Kamila i Błażeja Heliaszów z Wytomyśla.

Nowy Rok witano w ósmym dniu oktawy Narodzenia Pańskiego czyli w  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Maryi, podkreślając Jej macierzyństwo i towarzyszenie Synowi.

Uroczystości związane z pożegnaniem mijającego i powitaniem nowego roku uświetnili: parafialne organistki, Panie Katarzyna Chmielarczyk i Dorota Niestrawska i chór parafialny.

arrow_upward