Pobłogosław z okna niebieskiego … - 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II

Pobłogosław z okna niebieskiego … - 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II

„Nie zostawię was sierotami…”. Parafrazując  słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów  w niedzielnej Ewangelii  17 maja 2020 r. w dniu  poprzedzającym 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, można odnieść je do  św. Jana Pawła II.  Jakże pięknie te słowa wpisują się w testament duchowy pozostawiony przez Papieża – Polaka. Mimo że od Jego śmierci minęło już 15. lat,  ciągle jest nam bliski – Ojciec, Pasterz, Nauczyciel, Przyjaciel…

W trakcie niedzielnej liturgii ks. dr Błażej Dojas odczytał List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Do obchodów rocznicy przygotowywano się od dawna, jednak pandemia sprawiła, że uroczystości miały zupełnie inny charakter. Nie odbyła się zaplanowana narodowa pielgrzymka do Rzymu. Nabożeństwa, koncerty, spotkania, wykłady, wystawy prowadzone były on-line… lub z minimalną liczbą uczestników z zachowaniem wymaganych rygorów bezpieczeństwa.

 

W poniedziałek  18 maja o godz. 7:00 rano papież Franciszek w obecności  niespełna dwudziestu osób odprawił Mszę św. przy grobie Wielkiego Polaka . W homilii mówił o Janie Pawle II jako o dobrym pasterzu. Zwracając uwagę na trzy cechy, mówił: „Pasterz jest bliski swojego ludu, w przeciwnym razie nie jest pasterzem. Będzie administratorem, nawet dobrym, ale nie pasterzem (...). Jan Paweł II dał nam przykład tej bliskości. To była bliskość z wielkimi i z najmniejszymi. On wychodził pierwszy, stawał się bliski" . Papież Franciszek podkreślał, że jego Poprzednik był człowiekiem Boga, modlitwy i bliskości z ludem. (..) Był człowiekiem, który chciał sprawiedliwości społecznej…„Taka postawa, to wzór dla biskupa”,
a  „sprawiedliwość i miłosierdzie idą razem w parze, nie można ich oddzielić od siebie". - Jan Paweł II czuł, że sprawiedliwość Boża ma twarz miłosierdzia. To jest dar, jaki nam zostawił: sprawiedliwość miłosierna

i miłosierdzie sprawiedliwe - dodał Ojciec święty.

 

Także w naszej parafii świętowano  stulecie urodzin Jana Pawła II. Od godz. 9:00 wystawiono Najświętszy Sakrament. Był to wyjątkowy czas na indywidualną modlitwę do św. Jana Pawła II. Po południu o godz. 17:30 rozpoczęło się majowe nabożeństwo, a po nim Msza św. celebrowane przez kustosza sanktuarium – dr. Błażeja Dojasa, kiedy to w sposób szczególny doświadczano obecności Jezusa w słowie i modlitwie,
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.  Wyjątkowości temu nadawała okolicznościowa dekoracja – duży plakat z wizerunkiem Papieża – Polaka i wymownym napisem – prośbą: „Módlcie się za mnie za życia mojego i po śmierci”; wystawiony relikwiarz Jana Pawła II ozdobiony białymi różami i płonąca świeca…

Kapłan zwrócił uwagę, że Jan Paweł II pokazał, jak cierpieć i kochać, prosił, byśmy wypłynęli
na głębię miłości Bożej, z wiarą przyjęli słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.  Podziękował też chorym i cierpiącym, życząc, by ich cierpienie przyniosło owoc… To Jan Paweł II mówił przecież o nich, że są drogocenną  perłą Kościoła…

Celebrację zakończyło błogosławieństwo udzielone relikwiarzem Jana Pawła II.

Panie organistki – Katarzyna Chmielarczyk i Dorota Niestrawska poprowadziły śpiew okolicznościowych pieśni. Nie mogło też zabraknąć ulubionej melodii Papieża – „Barki”, wyśpiewanej jednak w nowej wersji jako pieśń dziękczynno – błagalna: 

„(…) Janie Pawle miej nas w swojej opiece!

Pobłogosław z okna niebieskiego

Pomóż nam wypływać na głębię

I nie lękać się wyzwania żadnego…”

            Stulecie urodzin Karola Wojtyły, wielkiego Papieża pokazało w Polsce i świecie, że siła świadectwa jest ważniejsza niż tysiące słów.

            Od poniedziałku do środy w VI tygodniu wielkanocnym  rozpoczęły się także tzw. Dni Krzyżowe, tj. kwartalne dni o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych. Stąd nabożeństwo zgromadziło wielu rolników.  Ze względu na pandemię nie odbyły się jednak tradycyjne procesje. Celebrację liturgii zakończono śpiewem suplikacji.

arrow_upward