Niedziela Chrztu Pańskiego

Przez chrztu świętego wielki dar… - Niedziela Chrztu Pańskiego…
Przypada w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, w tym roku był to 9 stycznia. Tego dnia wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie, kiedy objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu także Jezus rozpoczął swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia, jednak w polskiej tradycji kolędy śpiewamy do 2 lutego. Sobotnią Mszę św. o godz. 18:00 i poranną, niedzielną o godz. 8:00 sprawował kustosz sanktuarium, a o godz. 10:30 – ks. kan. Jerzy Szczepaniak.

Ks. kan. dr Błażej Dojas uczestniczył w uroczystości zakończenia peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji poznańskiej, a ta trwała od maja 2019 r. przerywana obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Głównym punktem zakończenia peregrynacji była niedzielna Msza św., odprawiona o godz. 12.00 w poznańskiej katedrze. Eucharystię koncelebrowali zaproszeni biskupi oraz dziekani z wszystkich dekanatów archidiecezji. Wziął w niej udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Ks. kan. dr Błażej Dojas reprezentował nie tylko dekanat jutrosiński, ale i naszą parafię, by podziękować, że 26 sierpnia 2019 r. mogliśmy być blisko Jej serca, że przybyła do nas jako Mama, by nam błogosławić i zabrać nasze podziękowania i prośby przed tron swego Syna.

Podczas niedzielnych Eucharystii wpatrując się w Jezusa, który przyjął chrzest w Jordanie, stanęliśmy przed ołtarzem, by w naszych sercach odnowić przyrzeczenia chrzcielne, by objąć modlitwą rodziców, rodziców chrzestnych i kapłanów, którzy włączyli nas do wspólnoty Kościoła i od kiedy możemy nazywać się dziećmi Bożymi, by tak jak Jezus usłyszeć słowa Boga Ojca: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i wyzwolić się z niewoli i grzechu pierworodnego.

W pięknej, głębokiej w treść homilii ks. kan. Jerzy zwrócił uwagę, że Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, kiedy z pełną świadomością mogliśmy głośno, zgodnie z naszą wiarą, wiarą Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym, wypowiedzieć: „ wyrzekam się… i wierzę…”. Uroczystości towarzyszył zapalony paschał, który stanął przy chrzcielnicy, w miejscu o którym św. Jan Paweł II mówił: „Tu wszystko się zaczęło…”.

Święto chrztu Jezusa zachęca każdego chrześcijanina do wspomnienia swojego chrztu. Nie możemy go pamiętać, bo większość z nas była wtedy małymi dziećmi. Powinniśmy jednak pamiętać datę chrztu, bo jest to święto, data naszego pierwotnego uświęcenia, jest to data, kiedy Ojciec dał nam Ducha Świętego, który pobudza nas do kroczenia po Jego śladach, to data wielkiego przebaczenia…

Ofiary zbierane podczas niedzielnych Mszy św. w całej archidiecezji były przeznaczone na budowę kościoła pw. Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie, który powstanie jako wotum archidiecezji za dar nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej.

 

arrow_upward