Tydzień Ekumeniczny 2020

Pod hasłem "Życzliwi bądźmy” od 18 do 25 stycznia obchodzony był na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ten szczególny czas, mający już ponad stuletnią tradycję, stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. 

W niedzielnej liturgii Kościół wspominał św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego z czasów zaborów, założyciela sióstr seracanek, niezwykłego, zaangażowanego pasterza, zatroskanego o ubogich, zanurzonego w codziennej modlitwie, niezwykle pracowitego i sumiennego kapłana – Polaka, patriotę, który mówił m.in.: „…wszyscy duchowni i świeccy starać się o to powinni, aby Polska nie tylko była niepodległa, zjednoczona i silna, ale także Bogu miła, czyli katolicka i święta. Prócz miłości Pana Boga i dusz polecam wam nader gorąco miłość dwu Matek duchowych: Kościoła i Ojczyzny”...

Suma, sprawowana przez ks. kan. dr. Błażeja Dojasa miała uroczysty charakter. Służbę liturgiczną ołtarza pełnili: Bractwo Ministranckie i ministranci. Lektorami byli: p. Jan Kubalski i Jakub Kaźmierczak. W bardzo wymownej homilii Kapłan nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, opisującej wydarzenia nad Jordanem, kiedy  św. Jan Chrzciciel przedstawia tłumom Jezusa, obiecanego Mesjasza, Baranka Bożego: „… To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (…)On jest „wybrańcem Bożym”, który przyszedł chrzcić już nie wodą, lecz „Duchem Świętym”. I my, podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Patrzymy na Baranka Bożego – Hostię, który w swej pokorze i prostocie, w okruszenie chleba unoszony w górę, trzymany w dłoniach kapłana pragnie przyjść do serca człowieka. A my..... odpowiadamy: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.  Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Przyjmijmy zatem światło, które Boży Baranek niesie, a Duch Święty niech i na nas zstąpi podczas konsekracji – zakończył Ks. Celebrans.

Podczas Mszy św. i w ciągu całego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, w sposób szczególny polecano Bogu Panią Elfrydę Krell, wierną Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, zamieszkałą na terenie naszej parafii, Jej Pastora, wszystkich bliskich Jej sercu i tych, którzy już odeszli… Ksiądz Proboszcz, dziękując za życzliwości, wyraził radość z Jej obecności w życiu wspólnoty parafialnej …

Niedzielne uroczystości uświetniła schola dziecięca i organistka p. Katarzyna Chmielarczyk.

Po Eucharystii w sali parafialnej odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Bractwa Ministranckiego.

arrow_upward