Archidiecezjalne dziękczynienie ...

Jak szczęśliwa Polska cała…

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, przypadająca 3 maja ma wymiar religijny i patriotyczny. Wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Święto nawiązuje do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. , ślubów króla Jana Kazimierza, w których powierzył królestwo opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczna uroczystość przeżywana była w duchu wdzięczności za opiekę Maryi nad polskim narodem, dziękczynieniem za życie i posługę kard. Stefana Wyszyńskiego, a także była czasem diecezjalnego podziękowania za peregrynację Matki Bożej w naszej archidiecezji z prośbą o pokój w Ukrainie.

Ponad 2,5 tys. wiernych z archidiecezji poznańskiej, w tym 36 pątników z naszej parafii pod przewodnictwem ks. kan. dr. Błażeja Dojasa, udało się do sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę w dziękczynnej pielgrzymce. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła wszystkie 415 parafii archidiecezji, kościoły rektoralne, męskie i żeńskie domy zakonne oraz więzienia w Rawiczu, Wronkach i Poznaniu, a także Arcybiskupie Seminarium Duchowne oraz seminaria duchowne księży chrystusowców i filipinów. Przed cudownym jasnogórskim obrazem dziękowali za czas peregrynacji, zawierzali parafię, rodziny…O godz. 11:00 z udziałem biskupów i tysięcy wiernych na wałach klasztoru jasnogórskiego odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Świątecznej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Poznański. W czasie sumy ponowiony został Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego.

W duchowej łączności z pielgrzymami na Jasnej Górze ks. kan. Jerzy Szczepaniak celebrował w naszym sanktuarium Msze św. wg porządku niedzielnego, tj. o godz. 8:00 i 10:30. Podczas południowej Eucharystii modlono się za druhów strażaków z OSP Smolice I. Zbliżające się święto św. Floriana, patrona strażaków sprzyjało wyrażeniu wdzięczności tym, którzy w myśl zawołania: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” poświęcają swoje zdrowie, często narażając również życie w imię ratowania innych, niesienia pomocy potrzebującym. Celebrację rozpoczynało wprowadzenie pocztu sztandarowego naszej jednostki, a uroczystość zgromadziła wielu druhów zarówno seniorów, jak i przedstawicieli drużyn młodzieżowych i dziecięcych…

Piękny świąteczny dzień, pełen wdzięczności dla Boga i ludzi, przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski, bo:

„…Kiedy ból nam dusze zgina,
Ona u stóp Boga Syna
Prośbą się za nami wstawi,
Wyrwie z serca cierń, co krwawi…”.

 

arrow_upward