Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

            III niedziela zwykła, przypadająca 26. stycznia 2020 r., obfitowała w naszej parafii w wiele wydarzeń. Ustanowiona przez papieża Franciszka, była przeżywana przez Kościół po raz pierwszy, jako poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.  W tę niedzielę obchodzony jest też w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Modlitwą ogarnięto cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im pomoc. Dobremu Bogu polecano dr Wandę Błońską – „Matkę Trędowatych”, prosząc o jej rychłą beatyfikację. Również w tę niedzielę przypadał Dzień Islamu. Boga Trójjedynego, Pana wszystkich narodów, proszono o światło Ducha Świętego, abyśmy w kończącym się Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

Światło w sposób szczególny towarzyszyło celebracji niedzielnej sumy, bowiem ks. dr Błażej Dojas poświęcił świece dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

            Po liturgii słowa, każde dziecko zaprezentowane społeczności parafialnej z imienia i nazwiska stanęło u stóp prezbiterium w towarzystwie swoich rodziców. Do nich zwrócił się Ks. Kustosz, mówiąc, że to oni przed kilku laty po raz pierwszy  trzymali  świece podczas ceremonii Chrztu św.   Dziś trzymają je po raz drugi, a po jej zapaleniu, dzieci odbiorą od nich „Światło”, które poprowadzi je do Jezusa. Niech idą przez życie za waszym przykładem, za waszym światłem… - mówił Kapłan.  Po zapaleniu świec od płonącego paschału, rodzice przekazali je swoim dzieciom. Kapłan odmówił stosowną modlitwę, pobłogosławił i poświęcił świece.

            Potem nastąpiła liturgia ofiary, nawą główną kościoła dzieci niosły: zapaloną świecę, symbol Chrystusowego  światła; wino i wodę oraz chleb.
            W przeżywaniu bogactwa wydarzeń pomagał wiernym chór mieszany „Magnificat” z Parafii p.w. św. Walentego z Pakosławia pod dyrekcją p. Reginy Dybowskiej, a wspólne kolędowanie przy żłóbku zakończyło niedzielne uroczystości. Niezwykła harmonia barw, głosów i dźwięków dostarczyła nie tylko niezwykłych przeżyć duchowych, ale i artystycznych. Nic więc dziwnego, że występ chóru został nagrodzony gromkimi brawami.

            Ufamy, że dzisiejsza niedziela poświęcona Słowu, przyczyni się do tego, by wzrastała nasza religijność i znajomość Pisma Świętego, bo … Biblia jest dana, aby nią żyć… Niech Słowo Boże, ten niezwykły dar, daje nam łaskę do owocnego realizowania naszego chrześcijańskiego powołania, a dzieci, przygotowujące się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego – niech podążają sercem za Bożym Światłem. 

arrow_upward