Dziękczynienie i przebłaganie w ostatnim dniu 2020 roku…

Dziękczynienie i przebłaganie w ostatnim dniu 2020 roku…

W ostatnim dniu kalendarzowego roku, któremu w liturgii patronuje św. Sylwester ks. kan. Jerzy Szczepaniak o godz. 16:00 celebrował Mszę św. dziękczynną za mijający rok 2020, składając ofiarę Bogu Ojcu w Niebie za wszelkie dobrodziejstwa, jakich doświadczaliśmy w minionym roku. „Koniec roku to czas podsumowań i refleksji nad tym, co za nami, bo daty kalendarzowe odmierzają nasze życie doczesne, a jednocześnie zbliżają nas do życia wiecznego – mówił ks. kan. Jerzy. W ostatnim dniu roku ludzie wierzący gromadzą się przed Najświętszym Sakramentem, by dokonać „bilansu” własnego życia. Pojawiają się pytania: Czy byliśmy wierni Chrystusowi i Jego nauce? Jak wykorzystaliśmy dany nam czas? Jaka była nasza postawa wobec Boga i ludzi? Kończący się rok w wyjątkowy sposób pokazał nam przemijalność i kruchość ludzkiego życia. Czas jest wielkim darem i z jego wykorzystania będziemy „rozliczani”, dlatego u początku nowego roku w ręce Maryi i Jej Syna składamy nasze życie”.

Eucharystię kończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Klęcząc u stóp Jezusa przepraszano za grzechy i popełnione winy, dziękowano za wszelkie dobro i wobec niewiadomej nowego roku - zanoszono prośby o Boże błogosławieństwo. Każdą modlitwę ubogacały trafnie dobrane pieśni, a śpiew prowadziła organistka – p. Katarzyna Chmielarczyk. Na zakończenie modlitewnego spotkania Kapłan udzielił uroczystego błogosławieństwa.

W związku ze stanem pandemii i wprowadzonymi ograniczeniami, w tym zakazem przemieszczania się, obowiązującym na terenie całego kraju w nocy z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 , jak to było w tradycji sanktuarium, o godz. 23:00 nie wystawiono Najświętszego Sakramentu, a o północy nie odprawiono Mszy św.
na rozpoczęcie  2021 roku.

Jednak z ufnością i wiarą wkraczamy w Nowy Rok. Boże,  błogosław mam!! Matko Boża Uzdrowienia Chorych – wstawiaj  się za nami!!

 

 

 

arrow_upward