Ciebie też powołał Pan...

Odpust - czwartek

GALERIA ZDJĘĆ 

         Pierwszy czwartek każdego miesiąca to w naszym sanktuarium dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za liturgiczną służbę ołtarza. Na uroczystą Mszę św. przybyli: osoby życia konsekrowanego, ks. wik. Marek Ratajczak z parafii Świętego Krzyża w Szamotułach, ks. Dziekan Grzegorz Baranowski z parafii w Rosku, ks. kan. Tadeusz Jaskuła z parafii pw. św. Elżbiety w Jutrosinie, ks. kan. Stanisław Czubak z parafii pw. Wszystkich Świętych w Golejewku, ks. kan. Jerzy Szczepaniak z Jutrosina i ks. prob. Sławomir Nobik z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski z Zalesia Wielkiego, siostry Opatrzności Bożej z Pępowa z przełożoną s. Teodozją Maciejewską i siostra nazaretanka - Lidia Hałas, która przyjechała z Łodzi, a także szafarze, służba liturgiczna ołtarza - ministranci, lektorzy oraz ich rodzice. W tym szczególnym dniu towarzyszyły nam relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

            Eucharystię poprzedziła, prowadzona przez Matki Różańcowe, modlitwa różańcowa, w której rozważano tajemnice światła. Następnie przy wtórze pieśni "Barka" nastąpiło procesyjne wejście służby liturgicznej ołtarza. Pod znakiem krzyża nawą główną świątyni szli: Bractwo Ministranckie, ministranci z parafii w Golejewku, Pakosławiu, Smolicach i Jutrosinie. Tym ostatnim patronuje św. Stanisław Kostka, upamiętniony na sztandarze niesionym przez poczet sztandarowy. Uczestników uroczystości powitał kustosz sanktuarium ks. dr Błażej Dojas. Po  okadzeniu ołtarza rozpoczęła się święta liturgia, której przewodniczył ks. Marek Ratajczak.

            Oprawę liturgii słowa zapewnili: Olek Czebatura ( I czytanie) i ks. Grzegorz, który odczytał Ewangelię o nawiedzeniu św. Elżbiety, połączoną ze śpiewem "Magnificat". Homilię wygłosił ks. Marek Ratajczak, dając w niej świadectwo swego kapłaństwa. Mówił, że gdyby nie modlitwa ludzi dobrej woli, trudno byłoby pełnić tę posługę. Trudno jest dziś być kapłanem, ale nie wolno generalizować. Tak jak ks. Jerzy trzeba zło dobrem zwyciężać. Szafarz, ministrant, każdy człowiek powinien budować swe życie duchowe na relacjach z  Chrystusem, stąd zawołanie ministrantów: "Króluj nam, Chryste". Bycie ministrantem to zaszczyt, bo nie służy się komuś tam, ale samemu Panu Bogu. Kapłan zachęcał, mówiąc o modlitwie, jaką ministranci odmawiają przed i po Mszy św. , by wracać do przyrzeczeń ministranckich, bo służba przy ołtarzu uczy pokory, wytrwałości i poświęcenia, podejmowania wysiłku, wychowuje. Tu przywołał słowa papieża Benedykta XVI, który powiedział: " Czas przeznaczony dla Pana Boga nigdy nie jest stracony..." Ks. Marek podkreślał też rolę domu rodzinnego w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Dziękował za tych, którzy służą Panu Bogu, życzył, by tak jak Maryja, mogli powiedzieć: "Oto ja sługa, służebnica Pańska ..." Mówca zakończył homilię modlitwą i zawołaniem: "Króluj nam, Chryste!" 

            Po komunii św. odmówiono modlitwę papieża Leona o nowe, święte powołania kapłańskie.

            Liturgię zakończyło błogosławieństwo relikwiarzem bł. ks. Jerzego, po czym wierni zgromadzeni
w świątyni uczcili relikwie kapłana, który stanowi wzór tego, który zło dobrem zwyciężał. Zwieńczeniem tego dnia był tradycyjnie Apel Jasnogórski.

            Wspólna fotografia będzie pamiątką modlitewnego spotkania, a spotkanie, poczęstunek przygotowany w ogrodach proboszczowskich - okazją do wymiany doświadczeń, wspólnego spędzenia czasu ...

arrow_upward