Najpiękniejszy miesiąc maj, Twoim Matko jest od lat…

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnym, poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się nie tylko w krajobraz Polski, ale i naszej parafii. W naszym sanktuarium codziennie o godz. 17:30 celebrowano nabożeństwo, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia kapłan odczytywał rozważania ks. Teofila Hermanna O Cudownym Medaliku, po czym śpiewano Litanię Loretańską. Decyzją papieża Franciszka z 2020 r. wprowadzono do litanii ku czci Najświętszej Maryi Panny nowe wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei” oraz „Pocieszycielko migrantów”. Litania Loretańska to niezwykła modlitwa, zawierająca wiele wezwań, a każdy może w nich odnaleźć siebie ; w słowach litanii kryją się emocje bliskie każdemu, są wiara i nadzieja, radość i smutek… Modlitwę kończono wołaniem: „Pod Twoją obronę…”

W piątek 13 maja w 105 rocznicę objawień fatimskich rozpoczęto w naszej parafii nabożeństwa fatimskie, nabożeństwa o charakterze pokutnym, wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Po Mszy św. tradycyjnie w procesyjnym orszaku, przy wtórze pieśni „Z dalekiej Fatimy…” wierni udali się do figury Matki Bożej, gdzie złożono zapalone znicze i wyśpiewano „Apel Jasnogórski”. W godzinach wieczornych parafianie gromadzili się na nabożeństwa majowe nie tylko w kościele, ale i przy kapliczkach przydrożnych i krzyżach w poszczególnych wsiach. Wezwaniami litanijnymi i pieśniami maryjnymi chwalono Niepokalaną Matkę Chrystusa. Tak oto leciał głos echem od kapliczki do kapliczki, od krzyża do krzyża i razem z wonią kwiatów - aż do nieba. W ten sposób wszystko „co czuje i co żyje, sławiło Maryję”… Dzięki zniesieniu obostrzeń sanitarnych powrócono do tradycyjnych majowych pielgrzymek rowerowych, odwiedzając poszczególne wsie przynależne do parafii, modląc się z ich mieszkańcami, którzy często całymi rodzinami gromadzili się przy kapliczkach, krzyżach, by wielbić Maryję. Nabożeństwom majowym towarzyszył śpiew pięknych, zakorzenionych w polskiej, religijnej tradycji, pieśni, które nie tylko wyrażają radość z obecności Maryi w naszym życiu, ale zawierają też prośby:
„Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył,
o Maryjo miej w opiece dzieci swe…;

***

W tym roku maj był miesiącem szczególnym, bo w dniach 15 – 23 grupa naszych parafian - 40 osób - z ks. kan. dr. Błażejem Dojasem, proboszczem, uczestniczyła w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela, by tam „u źródła” złożyć prośby i podziękowania, zawierzyć siebie, rodziny, parafię wstawiennictwu i opiece Matki Bożej, w duchowy sposób jeszcze pełniej przygotować się do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Dzięki transmisji nadawanej poprzez media społecznościowe ( Facebook ) 18 i 19 maja o godz. 8:00, parafianie i nie tylko, mogli w sposób duchowy uczestniczyć we Mszy św. z Fatimy, celebrowanej przy Kaplicy Objawień u stóp figury Matki Boskiej Różańcowej przez ks. dr. Błażeja Dojasa w koncelebrze z ks. Bogdanem Górniakiem, ks. Mario, ks. Stanisławem i o. Andrzejem z udziałem naszej grupy pielgrzymkowej z Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ze Smolic. Możliwość wspólnej modlitwy była dla wielu niezwykłym przeżyciem.

***

Maj w wielu parafiach to także czas I Komunii Św. W czwartek 19 maja przybyła do naszego sanktuarium piesza pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin z parafii p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie. Wraz z ks. Tadeuszem Jaskułą, proboszczem, katechetami – siostrą Cecylią ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi i p. Waldemarem Swornowskim przyszli do Smolic, by zawierzyć się Maryi, by dziękować za Jej Syna. W progach świątyni 106 pątników powitał ks. Jerzy Szczepaniak, po czym o godz. 17:30 rozpoczęło się majowe nabożeństwo, a później Msza św. . Ks. Jerzy na wstępie przypomniał historię „majówek”, podkreślając piękno modlitewnych litanijnych wezwań. W homilii nawiązał do odczytanej Ewangelii, przytoczył słowa Jezusa: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej (…). To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Kapłan podkreślał, że Boże przykazania są niezmienne, każdy musi je zachowywać, bo one są drogowskazem do nieba, dzięki nim dostąpimy zbawienia. Zwrócił uwagę na miłość Jezusa do dzieci, ich niewinność i wysłuchiwanie próśb. Zwracając się do dzieci pierwszokomunijnych, mówił: „Bądźcie wierni Chrystusowi, często przystępujcie do komunii. Matka Boża z tego sanktuarium jest Matką każdego z was, a wy jesteście Jej dziećmi. Dlatego tu przychodźcie, tu można wyprosić łaskę zdrowia dla siebie i innych. Życzę wam pełnej radości z przyjaźni z Matką Bożą I Jej Synem”. Wszystkie dzieci przystąpiły do stołu Pańskiego, jak w dniu I Komunii Św. w białych albach… Liturgię uświetniła śpiewem i grą na organach s. Cecylia. Jutrosińskim pielgrzymom towarzyszyli w drodze nasi młodzi parafianie: Oliwia Gierlik ( prowadząca śpiew z towarzyszeniem gitary ), Zosia Jeziorek, Zosia Polna, Bartek Nabzdyk.

***

Od poniedziałku 30 maja do środy 1 czerwca trwały się w naszej parafii Dni Krzyżowe, czas błagalnej modlitwy o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych, gromadzący rolników i pracujących na roli. O godz. 17:30 po modlitwie wstępnej rozpoczęła się procesja wokół kościoła. Wezwaniami Litanii Loretańskiej proszono o pomyślne zbiory, bezpieczeństwo dla rolniczej pracy, dobre urodzaje, uświęcenie pracy ludzkiej, ustrzeżenie od wszelkich nawałnic, modląc się też za tych, którzy cierpią głód… Przy krzyżu i figurze Matki Bożej ks. dr Błażej Dojas odmówił okolicznościowe modlitwy, zakończone w kościele uroczystym błogosławieństwem: „Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech zstąpi na was, na nasze miasta i wioski, ogrody i pola, lasy i łąki, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Środowe nabożeństwo połączone było z cotygodniową nowenną, a podczas procesji śpiewano Litanię do Serca Jezusowego, Jemu zawierzano bezpieczeństwo prac na roli. Kulminacyjnym punktem uroczystości była Msza św. Kończąc Eucharystię ks. Błażej przypomniał o pięknych tradycjach: święceniu pól w czasie Wielkanocy, gromnicy chroniącej od gromów i nawałnic, a także święceniu ziarna pod przyszłoroczne zasiewy (podczas wrześniowego odpustu ku czci Matki Bożej ), by wydały plon stokrotny... „Nie zapominajmy o tych zwyczajach, przekazujmy je potomnym, bo kto z Bogiem, Bóg z nim” – podsumował ks. Błażej.

 

arrow_upward